Järva maakond, Järva vald, Vao küla, Vigla puurkaev