[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Avalik WMS teenus

Päis


Millega WMSi vaadata?

Kommertstarkvara
ArcGIS
Mapinfo
MicroStation
AutoCAD MAP 3D
Vabavara
uDig
Gaia
gvSIG
QGIS
Google Earth
(Geograafiliste koordinaatidega WMS)

Avalik WMS-teenus on OGC WMS standardil põhinev teenus, mis võimaldab Maa-ameti aluskaartide kasutamist GIS-tarkvarade (nt ArcGIS, MapInfo, MicroStation, AutoCAD MAP 3D) uuemate versioonidega või erinevate vabavaraliste tarkvaradega (nt QGIS).

Teenuse kasutajatena näeme eelkõige erinevate valdkondade spetsialiste, kes kasutavad oma igapäevatöös topograafilisi kaarte ning soovivad enda temaatilisi andmeid kasutada ja vaadata koos Maa-ameti aluskaartidega, omades ühtlasi vastavat funktsionaalsust sisaldavat tarkvara.

Kui on soov lihtsalt vaadata Maa-ameti aluskaarte ning muud Maa-ameti ja meie koostööpartnerite toodetavat informatsiooni, siis on parem kasutada Maa-ameti veebipõhiseid kaardirakendusi, mille kasutamiseks ei ole vaja installeerida GIS tarkvara ning piisab sellest, kui teie arvutis on mõni enamlevinud veebilehitseja (Internet Explorer, Mozilla Firefox, jne).

WMS teenustel on alates 2018 aasta veebruarist kättesaadavad üle https protokolli.

Sõltuvalt andmete koosseisust pakume mitmeid erinevaid teenuse aadresse:

http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?  sisaldab andmeid:
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

 

http://kaart.maaamet.ee/wms/kaart? sisaldab andmeid:
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

 

http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?  sisaldab andmeid
 • Hübriidkaardi vektorkihid (kohanimed, ehitised ja majanumbrid, teedevõrk, vetevõrk)
 • Kõige uuemate ortofotode kiht (nähtav läbi kõigi suurendusastmete)
 • Teede nimede kiht
 • Lülitab välja Hübriidkaardi tänavanimed (võimaldab vaadata Hübriidkaarti ilma tänavanimedeta)
 • Tänavate info (päringuga info tänava kohta)
 • Kõrgusandmed (kõrguspunktid, samakõrgusjooned, sügavuspunktid, samasügavusjooned)
 • Halltoonides reljeefivarjutus
 • Taimkatte kõrgusmudel (Canopy Height Model - CHM)
 • Maakatte kõrgusmudel (Digital Surface Model - DSM)
 • Metainfo kaardilehtede jaotuse järgi (päringuga kaardilehtede numbrid, põhikaardistuse aasta, LIDAR andmete aasta, ortofoto lennuaeg ja GSD)
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1  :  WMS 1.3.0

 

http://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline?  sisaldab andmeid:
 • Ajaloolised aluskaardid:
  • Üheverstased kaardid 1:42 000 (välja antud 1894-1922), Kaheverstased kaardid 1:84 000 (välja antud 1895-1918), kolmeverstased kaardid 1:126 000 (välja antud 1866-1915)
  • Eesti Vabariigi topograafilised kaardid 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000 (välja antud 1923-1939)
  • Saksa sõjaväe ülevaatekaart (Heereskarte) mõõtkavas 1:300 000 (välja antud 1943-1944)
  • Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 1942.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1: 300 000, 1:500 000, 1:1 000 000 (välja antud 1946-1989, 1:100 000 välja antud 1898-1989)
  • Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 1963.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000 ja 1:25 000 (välja antud 1966-1987)
  • Nõukogude Liidu topograafiline merekaart 1:50 000 (välja antud 1981-1991)
  • Katastrikaardid (skeemiline ruutkaart välja antud 1930-1944 ning nn lehmanahk välja antud 1978-1989)
  • Eesti Baaskaart 1:50 000 (välja antud 1994-1998)
  • Eesti Kaart 1:50 000 (välja antud Eesti Kaitsejõudude tellimisel 1997-2003)
  • Eesti põhikaart 1:10 000 (välja antud 1996-2007 ning alates aastast 2009 iga-aastased versioonid)
  • Eesti põhikaart 1:20 000 (välja antud 1994-2016)
 • Hübriidkaardi vektorkihid (kohanimed, ehitised ja majanumbrid, teedevõrk, vetevõrk)
 • Katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number)
 • Kõik ortofotod (alates aastast 1993)
 • Metainfo kaardilehtede jaotuse järgi (päringuga kaardilehtede numbrid, põhikaardistuse aasta, LIDAR andmete aasta, ortofoto lennuaeg ja GSD)
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

 

http://kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia? sisaldab andmeid:
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

 

http://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid?  sisaldab andmeid:
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

 

Geograafiliste koordinaatidega (WGS84) WMS
http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0
 


Teenuse areng
Maa-amet on alates 2001. aastast pakkunud tasuta internetipõhiseid teenuseid, mille kaudu on kõigil soovijatel võimalik kasutada Maa-ameti toodetud kaarte ning maakatastris peetavat informatsiooni.

Kaardirakendused on kasutajate hulgas väga populaarsed, ühes kuus tehakse kaardirakendusi kasutades maainfosüsteemi serveritele üle 100 miljoni päringu.

Avaliku WMS-teenuse loomine on järjekordne samm, muutmaks Maa-ameti toodetud kaarte veelgi lihtsamini kasutatavamaks ning laiendamaks avaliku sektori poolt toodetud informatsiooni taaskasutust ühiskonnas, seekord eelkõige professionaalsete kasutajate hulgas.

WMS-teenuse vahendusel pakutavad andmestikud uuenevad ja täienevad pidevalt. Katastriandmed uuenevad automaatselt üks kord ööpäevas, ETAK andmed automaatselt üks kord ööpäevas kuni üks kord nädalas.


Teenus valmis Euroopa Liidu struktuurifondidest finantseeritud projekti "Maainfosüsteemi andmeteenuste arendamine" tulemusena. Projekti koordinaatoriks oli Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus ning teenuse arenduse teostas riigihanke võitnud AS Datel. Teenuse loomisel on kasutatud avatud lähtekoodil põhinevat Minnesota Mapserver tarkvara.

 
 
 
 
_