[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Geodeesia kalkulaatorid

NB! Geodeesia kalkulaatorid, mis on mõeldud erinevate koordinaatide ümberarvutamiseks riiklikku koordinaatide süsteemi (L-EST97), ei sobi kasutamiseks katastrimõõdistamisel (sh koordinaatide alusel piirimärkide taastamisel), kuna ümberarvutused ei pruugi tagada katastrimõõdistamise täpsust.Juurdepääs teenusele:

Geoidi kalkulaator

Geoidi kalkulaator

Geoidi mudelit EST-GEOID2011 kasutatakse EUREF-EST97 ellipsoidaalsete kõrguste ümberarvutamiseks BK77 kõrgusteks ja vastupidi, vastavalt esitatavatele täpsusnõuetele. Teisisõnu, geoidi kalkulaatorit on võimalik kasutada normaalkõrguse arvutamiseks geodeetilisest kõrgusest (mõõdetud GPS, GNSS seadmega) üldjuhul täpsusega ± 1...2 cm, millele lsanduvad GPS või GNSS mõõtmistest tingitud vead.

Juurdepääs teenusele:

Koordinaatide kalkulaator

Koordinaatide kalkulaator (21.05.2013 uus versioon)

Koordinaatide kalkulaatori abil on võimalik teostada ümberarvutusi L-EST97 plaanilistest ristkoordinaatidest WGS84 geodeetilisteks koordinaatideks ja vastupidi.
Võimalik andmed sisestada tekstifailiga ja määrata parameetreid nagu näiteks sisenkoordinaatide eraldaja, komakohtade arv jne.
Lehel http://www.maaamet.ee/rr/geo-lest/url/ on kirjeldus ja näited, kuidas teenust saab masinloetavalt kasutada.

Juurdepääs teenusele:

Globaalne geodeesia kalkulaator

Globaalne geodeesia kalkulaator

Mõeldud koordinaatide transormeerimiseks ühest koordinaatide süsteemist teise. Andmed peavad olema tekstfailis järgmisel kujul :

a. Punkti nimi - ainult numbriline, tühikuid ei tohi olla
b. X - koma asemel peab olema punkt
c. Y - koma asemel peab olema punkt
d. H- koma asemel peab olema punkt (kõrguse tulp on vajalik)

Juurdepääs teenusele:

Kohalik geodeesia kalkulaator

Kohalik geodeesia kalkulaator

Mõeldud kohalike koordinaatide transormeerimiseks riikliku koordinaatide süsteemi (L-Est97). Andmed peavad tekstfailis olemas kujul:

a. Punkti nimi - nii numbriline kui nimeline, tühikuid ei tohi olla
b. X - koma asemel peab olema punkt
c. Y - koma asemel peab olema punkt

 
 
 
 
_