[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Haldus- ja asustusjaotuse seinakaart


Kaardi mõõtkava on 1:350 000, projektsioon: L-EST97, andmestik vastab seisule 1. jaanuar 2018. Kaardi andmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust, maaregistrist, keskkonnaregistrist ja Statistikaametist. Fragment seinakaardist (  694.25 KB, 27.06.2018 )
Seinakaardil on kujutatud:

  • Geograafiline alus: vetevõrk; teede- ja raudteevõrk; lennujaamad ja sadamad; rahvusparkide piirid ja nimed; geograafilised nimed.
  • Temaatiline sisu: riigipiir ja ajutine kontrolljoon; maakonna- ja omavalitsusüksuste piirid; asulate lahkmejooned; omavalitsus- ja asustusüksuste nimed; linna- ja vallavalitsuste asukohad; piiriületuskohad.

Kaardile on lisatud maakondade skeem ja diagrammid maakondade rahvastiku ja pindala kohta.

Kaartide jaotamine toimub tasuta vastavalt jaotuskavale riigi- ja omavalitsusasutustele.

Digitaalkujul on kaart vabalt allalaetav:


Kontakt: Anu Kaljula

 
 
 
 
_