[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

2017. aasta haldusreformi muudatused aadressiandmete süsteemis

2017. aasta 15.oktoobril toimusid kohalike omavalitsuste valimised. Valimiste järgselt hakkasid kehtima uued halduspiirid (toimus haldusterritoriaalne reform). Riigi infosüsteemides tuli seoses eeltooduga sisse viia suur hulk muudatusi.

 

NB! ALUSTASIME MUUDATUSKANNETEGA 23.10.2017.

NB! HALDUSREFORMIGA SEOTUD MUUDATUSED ADSIS ON TEHTUD, VIIMANE MUUDATUSKANNE TOIMUS 13.11.2017.

 

NB! Pärast haldusreformi toimunud EHAK muudatused allolevates tabelites ei kajastu.

EHAK-i kehtiv seis on kättesaadav Statistikaameti kodulehel:

http://metaweb.stat.ee/classificator_publish_list.htm

EHAK-i ajaloolisi versioone koos selgitustega on võimalik vaadata Statistikaameti kodulehel:

http://metaweb.stat.ee/classificator_version_list.htm?id=419098&siteLanguage=ee

 

ÜLEVAATETABEL HALDUSREFORMIGA SEOTUD MUUDATUSTEST (uuendatud viimati 14.11.2017 kell 8.14):

http://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/HALDUSREFORMI_KANNETE_YLEVAATETABEL.xls

 

EHAK AADRESSIDE MUUDATUSTE TABEL:

http://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/ADS_haldusreformi_EHAK_jargnevused_231117parandatud.xlsx

Märkus tabeli kohta: Tabelis on 2 töölehte - AY järgnevused ja KOV järgnevused. Punasega on esile toodud olukorrad, kus tekivad mitmesed järgnevused. KOV aadresside puhul tuleb sellises olukorras vaadata AY-de järgnevusi. Kui ka AY aadresside puhul on mitmene järgnevus, siis tuleb vaadata täisaadresside järgnevusi (nt ADS-i avalikus rakenduses olevat väljavõtet).

 

Kuna Maa-ametilt kui halduspiiride haldajalt küsitakse sageli tehnilisi üksikasju, siis anname (eelkõige infosüsteemide haldajate vaatest) ülevaate, mis Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatoris (lühidalt EHAK-is) muutus:

 • Kõik 15 maakonda jäävad nimeliselt alles, kuid 11 maakonna kood muutub (sest nende maakondade piirid muutuvad).
 • Senise 213 omavalitsuse asemel jääb alles 79 (64 valda ja 15 linna). Muudatused ei puuduta 27 omavalitsust. Tekib 52 uut omavalitsust, millele omistatakse uued koodid, sõltumata sellest, kas varasem omavalitsuse nimi jääb kasutusse või mitte.
 • 15 varasemat omavalitsuslikku linna jäävad linnadeks asustusüksustena ja saavad seega uued koodid (liiguvad EHAK-is madalamale tasemele).
 • Aadresside struktuur jääb samaks ja kodeerimissüsteem ei muutu. Arvestada tuleb, et edaspidi saab linnades olla linnasiseseid linnu, külasid, aleveid ja alevikke. Linnasiseseid linnu ehk nn linna-linnasid saab olema 5: Tartu, Pärnu, Haapsalu, Narva-Jõesuu, Paide.
 • 8 senist omavalitsust jaotuvad mitme uue omavalitsuse vahel asustusüksuste kaupa. St ei toimu mitte lihtne omavalitsuste liitumine (1+n), vaid osa külasid liitub mõne teise naabervallaga. Enamasti liiguvad üksikud külad naaberomavalitsusse, kuid näiteks Puka vald jaotub 3 uue omavalitsuse vahel. Mõned Kohtla-Järve linnaosad liidetakse naaberomavalitsusega.
 • Reformi käigus osad külad ühinevad või liidetakse kokku ja mõned külad ennistatakse.

Haldusreformiga seotud muudatuskannete protsess punktide kaupa:

 1. Valimised toimuvad kõigis omavalitsustes 15. oktoobril 2017.
 2. Häälte lugemine ja muud valimistega seotud protseduurid.
 3. Valimistulemused kinnitab valimiskomisjon - igas omavalitsuses võib see toimuda erineval päeval. Tavaliselt võtab valimistulemuste kinnitamine 2-3 nädalat. Üldiselt peaks arvestama, et haldusreformiga seotud kannete tegemise põhiline hulk toimub oktoobri lõpus ja novembri alguses.
 4. Pärast valimistulemuste kinnitamist konkreetses vallas teeb Maa-amet EHAK muudatuskande e-Katastris.
  • Ühes päevas tehtavate muudatuste hulk püütakse optimeerida, kuid iga loodav omavalitsus peab siiski läbima muudatused korraga.
  • Haldusreformi kanded tehakse ADS-is ühes laines (st iga maakond ja vald muutub ainult ühe korra). Juhul kui maakonna kood muutub, siis reformikannete tegemise perioodil kehtib nii uue kui vana koodiga maakond. Vana koodiga maakond kehtib kuni viimase omavalitsuse reformikandeni selles maakonnas. Näiteks: Paide linna volikogu kinnitab valimistulemused (tekib uus omavalitsus koodiga 567, uues maakonnas koodiga 52), aga teised Järva maakonna uued vallad veel mitte. Ülejäänud muutmata KOV-id jäävad edasi Järva maakonda koodiga 51, kuni ka nemad oma valimistulemused on kinnitanud.
 5. Pärast e-Katastri kannet teeb muudatuskanded kohanimeregister (liikluspindade e teede ja tänavate osas) ja Aadressiandmete süsteemi infosüsteem (maaüksuste ja hoonete ja korterite aadresside osas). Tehnilise muudatuse saab 2/3 kõigist ADS-i koha-aadressidest. Paljudel juhtudel ei pruugi muutuda aadress tekstiliselt, aga muudatus on tehnilist laadi (nt olukorras, kus maakonna EHAK kood muutub, aga KOV-i oma mitte).
 6. Kuna muudatuste mass on väga suur, siis võib ADS-i (sh avalike rakenduste ja X-tee teenuste) ja In-ADS-i töös olla aeg-ajalt häireid.
 7. ADS levitab muudatused eelkõige ADS avalikus rakenduses csv-failidena, kuid ka X-teel (kokkuleppel tarbijaga ka FTP-serveri kaudu).
 8. Kõik teised riigi infosüsteemi kuuluvad registrid, kus on aadressiandmeid, võtavad aadressimuudatused ADS-ist otse või mõne teise registri kaudu (nt rahvastikuregistri kaudu).

 

Haldusreformi ja liitumiste kohta saab täpsemat informatsiooni siit: https://haldusreform.fin.ee/

Lisaks loe Rahandusministeeriumi vastuseid korduma kippuvatele küsimustele: http://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2017/10/kkk_seoses_kov_uhinemisega_16102017.pdf 

Haldusreformist tulenevad EHAK klassifikaatori muudatused teeb statistikaamet kättesaadavaks enne kohalike omavalitsuste valimisi, kuid uus EHAK jõustub pärast kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste kinnitamist (st igas konkreetses omavalitsuses erineval ajal). Seni, kuni viimane omavalitsus ei ole veel oma valimistulemusi kinnitanud, kehtib paralleelselt ka vana EHAK 2017v2.

Haldusreformi EHAK-i muudatuste tabel on kättesaadav siit: 

http://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/2017-10-18_asustus_KOOD_uus_KOV.xls

 

Postiindeksid

Maa-amet on konsulteerinud ka Omniva (Eesti Posti) esindajatega. Omniva kinnitab, et posti sihtnumbreid ei ole plaanis sel aastal muuta ning et kõik postisaadetised saavad kindlasti kohale viidud nii uue kui ka vana aadressi alusel. 

Peale haldusreformi lõppemist hakkavad sihtnumbrite muutmised, kuid mitte varem kui 2018. aastal.  Omniva teavitab kliente sihtnumbri muudatusest vähemalt 2 nädalat ette. Sihtnumbri muudatuse info postitatakse kliendi postkasti.

 

Haldusreformiga seotud muudatused X-teel ja väljavõtetes

Muudatused tehakse kannetena nii e-Katastris kui ka ADS-is ja KNR-is, seega tekivad ka logid X-teele. ADS annab andmeid välja 100 logi kaupa iga päringu kohta ja lubatud on kuni 200 päringut korraga, iseasi, kui kiirelt ADS suudab andmed ise läbi töötada ja avalikustada ja seejärel - kui kiiresti teised süsteemid need muudatused läbi töötavad (logi töötlemise jõudlus vastuvõtva süsteemi poolt on vaja igal süsteemil kindlaks teha).

Andmemuutuste tegemiseks on võimalik kasutada ka väljavõtteid. Peale reformi on mõistlik nt detsembris teha tarbivates süsteemides andmete sünkroonsuse kontroll.

Väljavõtete kirjeldus:

Regulaarselt toodetavate väljavõtete hulka ADS süsteemis lisatakse 2 uut. Neile laienevad kõik samad funktsionaalsused, mis täna väljavõtete juures realiseeritud on:

 • väljavõtte tootmissageduse intervalli seadistamine (praegu on seadistatud 1 päeva tagant)
 • KOV-ide lõikes väljavõtete tootmine
 • väljavõtete avalikuks muutmine (kättesaadavad ADS-i avalikust rakendusest: http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/)

Tulemas on 2 uut väljavõtet: haldusreformi perioodil muutunud aadressiobjektid ja haldusreformi käigus muutunud aadressid

Täpsemalt:

1.Haldusreformi perioodil muutunud aadressiobjektid ehk väljavõte nr 15

See väljavõte sisaldab neid objekte, millel on kindlas ajavahemikus 15.10.2017 - 15.01.2018 muudetud aadressi (väljavõtet toodetakse nt iga kolme päeva tagant selles ajavahemikus nii, et alguskuupäev ei muutu, aga lõpu kuupäev hakkab kasvama kuni 15.01.2018). Ajavahemik kirjutatakse päringusse sisse ja kasutajaliidese kaudu seda muuta ei saa.

Kui objektil on ajavahemikus aadressi muudetud mitu korda, siis tuleb väljavõttesse ainult viimane muudatus.

Kui objekt on väljavõtte tootmise hetkel tühistatud, siis temaga seotud aadressimuudatus väljavõttesse ei tule.

Väljavõttes osalevad kõik objektiliigid.

Väljavõtte struktuur on järgmine:

- log_id (integer) - muudatuse logikirje id 
- muutmise_aeg (date) - muudatuse kuupäev
- adob_liik (string) - aadressiobjekti liigi kood
- ads_oid (string)
- orig_tunnus (string) - aadressiobjekti tunnus päritoluregistris
- vana_adob_id (integer) - vana aadressiga versioon objektist
- vana_adr_id (integer) - aadressi id, mis oli vanal versioonil
- vana_koodaadress (string) - koodaadress, mis oli vanal versioonil
- vana_taisaadress (string) - aadressi täistekst, mis oli vanal versioonil
- uus_adob_id (integer) - uue aadressiga versioon objektist
- uus_adr_id (integer) - aadressi id, mis on uuel versioonil
- uus_koodaadress (string) - koodaadress, mis on uuel versioonil
- uus_taisaadress (string) - aadressi täistekst, mis on uuel versioonil
- tase2_kood (string) - uue omavalitsuse EHAK kood

Paralleelaadressidega objektide puhul korratakse objekti kõigi aadresside juures uue versiooni aadresse.

 

2.Haldusreformi käigus muutunud aadressid ehk väljavõte nr 16

See väljavõte sisaldab kindlas ajavahemikus 15.10.2017 - 15.01.2018 tühistatud aadresse , millele on registreeritud kehtivaid järglasi (väljavõtet toodetakse nt iga kolme päeva tagant selles ajavahemikus nii, et alguskuupäev ei muutu, aga lõpu kuupäev hakkab kasvama kuni 15.01.2018). Väljavõttesse tulevad ainult need aadressid, mille tühistamise põhjuseks on 1-3 taseme komponendi tühistumine.

Väljavõttes osaleb tühistatud aadress oma väljavõtte tootmise hetkel kehtiva järglasega.

Väljavõtte struktuur on järgmine:

- log_id (integer) - aadressi tühistamise logikirje id 
- vana_adr_id (integer) - tühistatud aadressi id
- vana_koodaadress (string) - tühistatud koodaadress
- vana_taisaadress (string) - tühistatud aadressi täistekst
- tyhistamise_kp (date) - aadressi tühistamise kuupäev
- uus_adr_id (integer) - kehtiva aadressi id, mis asendab tühistatut
- uus_koodaadress (string) - kehtiv koodaadress
- uus_taisaadress (string) - kehtiva aadressi täistekst
- kehtivuse_algus (date) - uue aadressi kehtivuse alguse kuupäev
- tase2_kood (string) - uue omavalitsuse EHAK kood

 

 

Järjepidevuse saab tagada mitmel moel. Üks võimalus on nt ADS-i objektiseose kaudu (juhul, kui tarbival poolel on ADS-i objekti identifikaator olemas).

 
 
 
 
_