[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Näidisandmed


Enne digitaalsete ruumiandmete kasutusõiguse taotlemist pakume teile võimaluse testida andmete sobivust oma vajadustele. Näidisandmeid alla laadides nõustute "Näidisandmete litsentsilepinguga", mis lubab allalaaditud andmete kasutamist üksnes testimise eesmärgil.
 


Eesti topograafiline kaart 1:10 000 (Eesti põhikaart 1:10 000)

Eesti põhikaart 1:10 000 ETAK-st rasterkaardina:


Värviline GeoTIFF (  25.5 MB, 26.02.2015 )
Mustvalge GeoTIFF (  3.73 MB, 25.02.2015 )

 


Eesti põhikaart 1:10 000 ETAK-st vektorkaardina:
ESRI GDB (  2.19 MB, 25.02.2015 )
ESRI Shape (  3.45 MB, 25.02.2015 )
MapInfo TAB (  1.4 MB, 25.02.2015 )
Bentley DGN v8 (  1.68 MB, 25.02.2015 )

Varasem Eesti põhikaart 1:10 000 rasterkaardina:

Varasem värviline GeoTIFF (  1.18 MB, 16.10.2012 )
Varasem värviline ECW (  6.49 MB, 16.10.2012 )
Varasem mustvalge GeoTIFF (  702.3 KB, 16.10.2012 )
Varasem mustvalge CIT (  1.4 MB, 16.10.2012 )

Varasem Eesti põhikaart 1:10 000 vektorkaardina:
Varasem MapInfo TAB (  905.61 KB, 16.10.2012 )
Varasem Bentley DGN (põhiinfo) (  787.76 KB, 16.10.2012 )
Varasem Bentley DGN (alad) (  564.73 KB, 16.10.2012 )
Varasem Bentley DGN (reljeef) (  135.08 KB, 16.10.2012 )


Eesti topograafiline kaart 1:20 000 (Eesti põhikaart 1:20 000)

Trükikaart 1:20 000 rasterkaardina:


GeoTIFF (  92.95 MB, 19.10.2012 )


 


Ortofotod

Ortofotod mõõtkavas 1:10 000, piksli suurus 25-50cm:

RGB ECW (  72.43 MB, 16.10.2012 )
RGB GeoTIFF (  1.24 GB, 16.10.2012 )
Valevärvi CIR ECW (  34.59 MB, 16.10.2012 )
Valevärvi metsanduslik NGR ECW (  38.37 MB, 16.10.2012 )

 

Tiheasustusalade ortofotod mõõtkavas 1:2 000, piksli suurus 10-16cm:


ECW (  16.2 MB, 16.10.2012 )
GeoTIFF (  205.01 MB, 16.10.2012 )

 


Kõrgusandmed

LIDAR kõrguspunktid:
XYZ (tavalend, ASCII txt) (  3.93 MB, 16.10.2012 )
XYZ (madallend, ASCII txt) (  27.39 MB, 9.11.2015 )
LAS (tavalend) (  3.82 MB, 16.10.2012 )
LAS (madallend) (  34.61 MB, 9.11.2015 )

Kõrgusmudelid:

5m DEM GeoTIFF (  1.44 MB, 16.10.2012 )
10m DEM GeoTIFF (  762.5 KB, 16.10.2012 )
25m DEM GeoTIFF (  131.59 KB, 16.10.2012 )
50m DEM GeoTIFF (  35.16 KB, 16.10.2012 )
100m DEM GeoTIFF (  10.18 KB, 16.10.2012 )
5m DEM xyz (  3.75 MB, 22.01.2013 )

Maapinna mudel madallennust resolutsiooniga 1m: 1m DEM GeoTIFF (  1.07 MB, 2.03.2016 ) , 1m DEM XYZ (  4.13 MB, 2.03.2016 )

Maakatte mudel nDSM: 1m nDSM GeoTIFF (  1.16 MB, 11.03.2015 )

Maakatte mudel nDSM absoluutkõrgustega: 1m nDSM GeoTIFF (  2.38 MB, 11.03.2015 )

Taimkatte mudel CHM: 10m CHM GeoTIFF (  1.63 MB, 11.03.2015 )


Halltoonides reljeefivarjutus:

1m GeoTIFF (  13.53 MB, 16.10.2012 )
10m GeoTIFF (  146.38 KB, 16.10.2012 )
25m GeoTIFF (  18.8 KB, 16.10.2012 )
50m GeoTIFF (  5.7 KB, 16.10.2012 )
100m GeoTIFF (  2.85 KB, 16.10.2012 )

Värviline reljeefikaart:

10m GeoTIFF (  355.91 KB, 16.10.2012 )
25m GeoTIFF (  49.29 KB, 16.10.2012 )
50m GeoTIFF (  15 KB, 16.10.2012 )
100m GeoTIFF (  6.27 KB, 16.10.2012 )
 

 
 
 
 
_