[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Aadressiandmete süsteemi X-tee teenused


ADS-i tehniline kirjeldusdokument - ADS spetsifikatsioon. (  1.76 MB, 20.11.2017 )

Palume kasutada teenuste viimaseid versioone. Vanemad teenused on plaanis 2017 sulgeda.

X-tee V6-le viisime vaid teenuste viimased versioonid, X-tee V5 suletakse. X-tee V6-s on kõik ADS-i päringuteenused kõigile tarbijatele vaikimisi avatud, st teenuste avamist enam eraldi taotlema ei pea.

ADS-i X-tee teenused (V6-s):


 

Adsv5 WSDL - http://www.maaamet.ee/schemas/xTeenused/adsv5.wsdl

Maa-ametiga seotud infosüsteemide kõikide X-tee teenuste XML formaadis kirjeldusi (XSD failid) vaata:http://www.maaamet.ee/schemas/xTeenused/

ADS-iga liidestumise juhend ADS liidestumise juhend (  1.06 MB, 20.11.2017 ) ja juhendi lisa - seosmudelid ADS liidestumise seosmudelid (  683.84 KB, 11.06.2015 )

Mitteametlike aadresside ja objektide andmed olid saadaval ajavahemikus 2010 juuni kuni 2012 veebruar. Seejärel võeti kõik mitteametlikud andmed üle ametlikule kihile ning on päritavad teiste X-tee teenuste kaudu.

Täpsemat infot ADS-i ja teenuste kohta saab ADS-i tehnilisest kirjeldusdokumendist: ADS spetsifikatsioon. (  1.76 MB, 20.11.2017 )
ADS X-tee teenuste ülevaated on leitavad Riigi infosüsteemide haldussüsteemi (RIHA) veebilehel. Vaata ADS-i alamsüsteeme:
 Aadressiandmete süsteemi teenusliides (adsv5) - kirjeldab X-tee v5 teenuseid ja Aadressiandmete süsteemi x-tee teenusliides (70003098-ads) - kirjeldab X-tee v6 teenuseid.


ADS-i poolt pakutavate X-tee teenuste kasutamiseks tuleb juriidilisel isikul esmalt liituda X-teega. Teenuste kasutamise taotlust saab esitada ka RIHA kaudu.
Aadressiandmete X-tee teenuste kasutamiseks esitage taotlus järgmisel vormil.


Kui soovite ADS-ist andmete väljavõtteid suuremas mahus, siis ei ole neid otstarbekas üritada alla laadida X-tee kaudu. X-teelt saab ühele päringule kuni 100 päringuvastust. Suuremaid väljavõtteid on nüüd võimalik teha ADS-i avalikus rakenduses (vt Väljavõtete menüü).
ADS avalikus rakenduses on saadaval järgmised väljavõtted:

  • Kehtivad aadressikomponendid
  • Kehtivad ja endised aadressikomponendid
  • Tühistatud komponendid koos kehtivate järglastega
  • Komponentide sünonüümid
  • Jõusolevad aadressiobjektid
  • Jõusolevad aadressiobjektid koos aadressidega
  • Tühistatud aadressid koos kehtivate järglastega
  • Kehtivad komponendid ja neid initsialiseerivad objektid
  • Aadress koos komponentide ja ajalooga
  • Tühistatud aadressid koos kehtivate järglastega

Küsimustega pöörduda: Keiti Pärn

 
 
 
 
_