[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Aadressiandmete süsteemi X-tee teenused


ADS-i tehniline kirjeldusdokument - ADS spetsifikatsioon. (  3.27 MB, 20.06.2019 )

Palume kasutada teenuste viimaseid versioone. 

X-tee V6-le viisime vaid teenuste viimased versioonid. X-tee V6-s on kõik ADS-i päringuteenused kõigile tarbijatele vaikimisi avatud, st teenuste avamist enam eraldi taotlema ei pea.

Igal teenuste tarbijal on võimalik saada teenuste WSDL-id oma turvaserverist pöördudes nii (näide on Maa-ameti turvaserveri kohta):

http://TURVESERVER/wsdl?subsystemCode=ads&serviceCode=ADSaadrmuudatused&xRoadInstance=ee-test&memberClass=GOV&memberCode=70003098&version=v4

WSDL-id tuleb dünaamiliselt igas süsteemis küsida, võib olla erinevusi.

ADS-i teenused X-tee V6-s:

 

ADS-iga liidestumise juhend ADS liidestumise juhend (  1.06 MB, 2.07.2019 ) ja juhendi lisa - seosmudelid ADS liidestumise seosmudelid (  683.84 KB, 11.06.2015 ) Mitteametlike aadresside ja objektide andmed olid saadaval ajavahemikus 2010 juuni kuni 2012 veebruar. Seejärel võeti kõik mitteametlikud andmed üle ametlikule kihile ning on päritavad teiste X-tee teenuste kaudu.

Täpsemat infot ADS-i ja teenuste kohta saab ADS-i tehnilisest kirjeldusdokumendist: ADS spetsifikatsioon. (  3.27 MB, 20.06.2019 )
ADS X-tee teenuste ülevaated on leitavad Riigi infosüsteemide haldussüsteemi (RIHA) veebilehel. Vaata ADS-i alamsüsteeme:
 Aadressiandmete süsteemi teenusliides (adsv5) - kirjeldab X-tee v5 teenuseid (suletakse märtsis 2019) ja Aadressiandmete süsteemi x-tee teenusliides (70003098-ads) - kirjeldab X-tee v6 teenuseid.


ADS-i poolt pakutavate X-tee teenuste kasutamiseks tuleb juriidilisel isikul esmalt liituda X-teega. Kõik ADS-i päringuteenused on X-tee V6-s kõigile tarbijatele juba vaikimisi avatud, st teenuste avamist eraldi taotlema ei pea.


Kui soovite ADS-ist andmete väljavõtteid suuremas mahus, siis ei ole neid otstarbekas üritada alla laadida X-tee kaudu. X-teelt saab ühele päringule kuni 100 päringuvastust. Suuremaid väljavõtteid on nüüd võimalik teha ADS-i avalikus rakenduses (vt Väljavõtete menüü).
ADS avalikus rakenduses on saadaval järgmised väljavõtted:

  • Kehtivad aadressikomponendid
  • Kehtivad ja endised aadressikomponendid
  • Tühistatud komponendid koos kehtivate järglastega
  • Komponentide sünonüümid
  • Jõusolevad aadressiobjektid
  • Jõusolevad aadressiobjektid koos aadressidega
  • Tühistatud aadressid koos kehtivate järglastega
  • Kehtivad komponendid ja neid initsialiseerivad objektid
  • Aadress koos komponentide ja ajalooga
  • Tühistatud aadressid koos kehtivate järglastega 

Maa-ametiga seotud infosüsteemide vanemate X-tee teenuste XML formaadis kirjeldusi (XSD failid) vaata:http://www.maaamet.ee/schemas/xTeenused/


Kui soovite saada ADS-iga seotud teavitusi oma e-posti aadressile, siis on võimalik liituda ADS-i teavituste meililistiga. Listiga liitumiseks tuleb saata kiri, kus teemareal on SUBSCRIBE ads-teavitused, aadressile sympa@list.envir.ee.

Kui soovite teavitusi ka In-ADS-iga seotud uuenduste jne kohta, siis on võimalik täiendavalt liituda ka In-ADS-i teavituste meililistiga. Listiga liitumiseks tuleb saata kiri, kus teemareal on SUBSCRIBE in-ads-teavitused, aadressile sympa@list.envir.ee

Lisaks on võimalik listidega liituda lehe ülaservas oleva vormi kaudu.

 

Küsimustega pöörduda: Keiti Pärn

 
 
 
 
_