[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Aadressiandmete süsteemi X-tee teenused


ADS-i tehniline kirjeldusdokument - ADS spetsifikatsioon. (  3.27 MB, 20.06.2019 )

Palume kasutada teenuste viimaseid versioone. 

X-tee V6-le viisime vaid teenuste viimased versioonid. X-tee V6-s on kõik ADS-i päringuteenused kõigile tarbijatele vaikimisi avatud, st teenuste avamist enam eraldi taotlema ei pea.

Igal teenuste tarbijal on võimalik saada teenuste WSDL-id oma turvaserverist pöördudes nii (näide on Maa-ameti turvaserveri kohta):

http://TURVESERVER/wsdl?subsystemCode=ads&serviceCode=ADSaadrmuudatused&xRoadInstance=ee-test&memberClass=GOV&memberCode=70003098&version=v4

WSDL-id tuleb dünaamiliselt igas süsteemis küsida, võib olla erinevusi.

ADS-i teenused X-tee V6-s:Täpsemat infot ADS-i ja teenuste kohta saab ADS-i tehnilisest kirjeldusdokumendist: ADS spetsifikatsioon. (  3.27 MB, 20.06.2019 )
ADS X-tee teenuste ülevaated on leitavad Riigi infosüsteemide haldussüsteemi (RIHA) veebilehel. Vaata ADS-i alamsüsteeme:
 Aadressiandmete süsteemi teenusliides (adsv5) - kirjeldab X-tee v5 teenuseid (suletakse 2019) ja Aadressiandmete süsteemi x-tee teenusliides (70003098-ads) - kirjeldab X-tee v6 teenuseid.


ADS-i poolt pakutavate X-tee teenuste kasutamiseks tuleb juriidilisel isikul esmalt liituda X-teega. Kõik ADS-i päringuteenused on X-tee V6-s kõigile tarbijatele juba vaikimisi avatud, st teenuste avamist eraldi taotlema ei pea.


Kui soovite ADS-ist andmete väljavõtteid suuremas mahus, siis ei ole neid otstarbekas üritada alla laadida X-tee kaudu. X-teelt saab ühele päringule kuni 100 päringuvastust. Suuremaid väljavõtteid on võimalik teha

1) ADS-i avalikus rakenduses (vt Väljavõtete menüü).
2) Maa-ameti FTP serverist (vt loemind faili).
 


ADS-iga liidestumise kohta loe lähemalt ADS-iga liidestumise juhendist ADS liidestumise juhend (  1.06 MB, 2.07.2019 ) ja juhendi lisast ADS liidestumise seosmudelid (  683.84 KB, 11.06.2015 )

Tutvu ka liidestujate korduma kippuvate küsimuste vastustega ja Maa-ameti menetluskorraga RIHA-s.


ADS-iga on võimalik liidestuda ka In-ADS-i abil. In-ADS-i veebiteenuse näol on tegemist aadressiandmete süsteemi andmeid sisaldava integreeritava aadressiotsingu kasutajaliidesega, mida on võimalik lihtsalt paigutada erinevatesse veebipõhistesse infosüsteemidesse. Infosüsteemi liidestumist ADS-iga In-ADS komponendi kaudu võib nimetada ülikergliidestumiseks. See on parim valik veebipõhiste kasutajaliidestega süsteemidele, mis ei vaja maha salvestatud aadresside ajakohastamist ja taluvad välise komponendi töökindluse riski. 

In-ADS-i kasutamine ei eelda X-tee teenuste kasutamist, aga komponendi kasutust saab edukalt kombineerida ADSi X-tee teenuste tarbimisega. In-ADS on süsteemi arendamise mõttes kõige odavam ja kiiremini rakendatav lahendus. Rohkem infot In-ADS-i kohta leiate SIIT.


 

Küsimustega pöörduda: Keiti Pärn

 

 
 
 
 
_