TMS, WMS-C ja WMTS teenused

Lisaks WMS protokollile põhinevatele teenustele pakub Maa-amet ka TMS, WMS-C ja WMTS protokollile põhinevaid aluskaarditeenuseid.

Andmete ajakohasus

Tegemist on valmisgenereeritud staatiliste aluskaartidega. See tähendab, et erinevalt WMS teenustes või X-GIS kaardirakendustes kuvatavatele ETAK-i põhistel "Kaart" ja "Hübriid" andmestikest ei uuene TMS, WMS-C ja WMTS teenuste kaudu kuvatavad "Kaart" ja "Hübriid" ETAK andmed mitte igapäevaselt vaid mõned korrad aastas. Allpool on toodud välja ka kihtide viimased uuendamiskuupäevad.

Teenuste kirjeldus

Spetsifikatsioon

Kus ja kuidas teenuseid kasutada?

Teenused sobivad neile kasutajatele, kes kasutavad Maa-ameti aluskaarte selliste tarkvaradega nagu Google Maps, Bing Maps, Open Layers, Leaflet jne. ehk tarkvaradega, mis toetavad eeltailitud kaarditeenuste protokolle. Kui loetletud tarkvaradega kasutada aluskaardi kuvamiseks WMS teenust, siis see põhjustab Maa-ameti WMS serverile liigset koormust. Sisuliselt toimub nende tarkvarade puhul WMS-i kasutades online kaardipildi pärimine ühe ekraaniulatuse pildi asemel 256x256 piksli suuruste tükkidena ja olenevalt kasutaja arvuti veebilehitseja akna suurusest tehakse ühe päringu asemel kümneid kordi rohkem üheaegseid päringuid. Lisaks suuremale koormusele võivad kaardil kuvatavad tekstid "minna katki" (tekstidel puuduvad, algus või lõpp, tekstid on topelt jne).

Kasutustingimused

WMS teenuste kasutamise tingimused laienevad ka TMS ja WMC-C kasutamise kohta. Lisaks on nõutud proxy lisamine, st. et rakendus, kus alusakaardid kasutusel on, pärib Maa-ameti teenusest andmeid üle kindla veebiaadressi. Seega on võimalik koguda statistikat, kui palju mingi portaali kaudu päringuid tehakse.

Pakutavad kaardikihid

Teenuste kaudu on kättesaadavad järgmised aluskaardikihid (sulgudes viimane uuendamise aeg):

  • Ortofoto (06.12.2017)
  • Hübriidkaart (26.05.2018)
  • Kaart (26.05.2018)
  • Reljeef (alusandmed 2015-2017, uuendus 22.05.2018)
  • Samakõrgusjooned koos kõrgusarvudega (06.02.2018)
  • Värviline reljeefivarjutusega põhikaart (uuendus 06.02.2018, alusandmed 15.12.2017)
  • Värviline põhikaart (uuendus 06.02.2018, alusandmed 15.12.2017)
  • Must-valge põhikaart (uuendus 06.02.2018, alusandmed 15.12.2017)

Resolutsioon

Kasutusel on järgmised resolutsiooniastmed:

4000
2000
1000
500
250
125
62,5
31,25
15,625
7,8125
3,90625
1,953125
0,9765625
0,48828125

 

 

Kus teenused on kasutusel?

Näiteid, kus teenused on kasutusel:

Soovid teenust kasutusele võtta?

Teenuse kasutamise soovi korral palume võtta ühendust aadressil kaardirakendus@maaamet.ee