Rahvusparkide mälumaastikud


 

{tagasiviide}


Mälumaastike rakendus on valminud Keskkonnaameti, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Maaameti koostöös ning on edasiarendus aadressil maastikud.ee tehtud varasemast tööst. Kaardirakenduses kuvatakse alates 2006. aastast Eesti rahvusparkides kogutud pärimuslikke kohanimesid ja lugusid. Lisaks on kasutajal võimalik samaaegselt vaadata ka kultuurimälestisi, looduskaitse- ja pärandkultuuriobjekte, ajaloolisi kaarte jm.
Rahvusparkide mälumaastike rakenduse saamisloost võib lugeda Keskkonnaameti kodulehelt:
http://www.keskkonnaamet.ee/matsa/kontakt/169117/?highlight=m%C3%A4lumaastikud

 

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Rahvusparkide mälumaastikud
(Pärimustekstid, Helisalvestused, Videosalvestused, Fotod)

Kirjandusmuuseum
 7377738
Keskkonnaamet
4724224
Geoinformaatika osakond
6650756, 6750866
Ei ole saadaval
 
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Maakatastri osakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
 
Pärandkultuuri objektid
(objekti info aknas on viide nii EELIS-e andmebaasi kui ka pärandkultuuri objekti fotole)
Riigi metsamajandamise keskus
6767500
Keskkonnaagentuur
6737562
Geoinformaatika osakond
6650758, 6750866
Ei ole saadaval
Muinsuskaitseobjektid.
(kultuurimälestis, kultuurimälestise ala, muinsuskaitseala, teemakaart, piiranguvööndid)
Muinsuskaitseamet
7337634
Geoinformaatika osakond
 
6750867, 6750866
Ei ole saadaval
Kaitstavad loodusobjektid
(kaitseala, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, püsielupaik, III kat. kaitsealused liigid)
Keskkonnaagentuuri Looduskaitse osakond
 6737562
Katastri teabe- ja arendusosakond
 6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo
 (kaardikihtide nimed ei ole samad)
Natura 2000 ala
(Linnuala, Loodusala)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
6262876
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650691, 6750843
Ei ole saadaval
haldus-ja asustuspiirid Geoinformaatika osakond
6650645, 6750866
WMS: aluskaartfotokaart
ajaloolinealus-geo
Allalaetav: haldus-ja asustuspiirid
Eesti Keele Instituudi kohanimed
(KNAB ajaloolised objektid, nüüdisobjektid, Võrumaa kohanimed)
Eesti Keele Instituut
6177528
Geoinformaatika osakond
6750866
Ei ole saadaval
Kihelkonnapiirid Eesti Keele Instituut
6177528
Ei ole saadaval
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 
6750125, 6750866
WMS: fotokaart
Ajaloolised aluskaardid Ajaloolised aluskaardid WMS: ajalooline

 

Aluskaardid

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Mälumaastiku objekt - otsing mälumaastiku objekti nimetuse, liigi, kihelkonna, ja andmetüübi alusel. Otsingut saab piirata ruumipäringu alusel. Tagastatakse objekti tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kasutusjuhend

1. Hiirega ”kerides”, samuti ülal tööriistaribal oleva plussiga saab aluskaarti suurendada ja miinusega vähendada ning käe kujutisega nihutada. Paremal all, valides „Objekti info“ akna ja ülalt tööriistaikoonilt paremalt teise ikooni „i“ (infopäring) ning klikates sellega soovitud mummukesele, avaneb aknas vastav fail.

2. Mõne objekti puhul on mitu faili (siis on see näha objekti info all paksude noolte vahel mitte 1/1 vaid 1/X. Siis on noolele (järgmine objekt) klikates võimalik lugeda objekti kohta veel tekste, vaadata fotosid, kuulata helifaile või vaadata videot. Kui on sisse lülitatud teisigi kihte peale rahvusparkide mälumaastike, kajastab objekti info ka seda (vt. järgmine punkt).

3. Vasakult esimeselt tööriistaribalt „kaardikihtide valik ja legend“ on võimalik aluskaardiks valida kas ortofoto, kaart, põhikaart, ajalooline aluskaart jms., kuvada kaardil pärandkultuuri, muinsuskaitse- või kaitstavaid loodusobjekte, katastri-infot ja kihelkonnapiire. Võimalusi on enamakski!

Soovitame rakenduse puhul eelistada  uuemaid veebilehitsejaid ning mälumaastike failide vaatamiseks peaksid lehitsejas olema lubatud hüpikaknad. Kui hüpikaknad pole lubatud, tuleb failiviide kopeerida veebiaknasse ning avada eraldi.

Pärimus muutub aja kulgedes. Igal jutustajal on teada oma versioon. Andmete kogujad ja koondajad on oma töö teinud, kuid kohalikest inimestest paremini ei saa kohapärimust keegi tunda. Kui kellelgi on soov kaarti andmetega täiendada või vigu parandada, kirjutage meile palun aadressil mariann@folklore.ee või krista.kallavus@keskkonnamet.ee. Teeme koos seda olulist tööd edasi!


Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend ( 1.85 MB)
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused
Tehniline tugi: 
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866