mCadastre


Aplikatsioon, mis võimaldab Maa-ameti WMS teenustele baseeruvate ja eelkomplekteeritud kaardikihtide komplekte vaadata koos geolokatsiooniga oma nutitelefonis või tahvelarvutis. Samuti võimaldab rakendus teha infopäringuid katastriüksuste kohta ning otseviitena liikuda kaardiraplikatsioonist Kinnistusraamatu andmekogusse.

Rakendus on allalaetav aadressilt: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.affecto.wmsclient&hl=en

Aplikatsiooni on eelkompleteeritu alljärgnevad aluskaardid ja kaardikihid:
1. Reljeef
2. Katastripiirid ortofotol
3. Kaart
4. Katastripiirid kaardil
5. Kitsendused kaardil.

Tegemist ei ole Maa-ameti tootega ja probleemide ning ettepanekute tegemiseks palume pöörduda Affecto Estonia OÜ poole. E-mail:mcadastre@affecto.com