Keskkonnaregistri maardlate nimistu X-tee teenused


Keskkonnaregistri maardlate nimistu
X-tee teenus:
  • RMRvarud - mäeeraldiste varude päring

Vaata KKRMN teenuse WSDL-i