Aadressiandmete süsteemi X-tee teenused


ADS-i tehniline kirjeldusdokument - ADS spetsifikatsioon. (  1.35 MB, 26.06.2018 )

Palume kasutada teenuste viimaseid versioone. Vanemad teenused on plaanis 2017 sulgeda.

X-tee V6-le viisime vaid teenuste viimased versioonid, X-tee V5 suletakse. X-tee V6-s on kõik ADS-i päringuteenused kõigile tarbijatele vaikimisi avatud, st teenuste avamist enam eraldi taotlema ei pea.

Igal teenuste tarbijal on võimalik saada teenuste WSDL-id oma turvaserverist pöördudes nii (näide on Maa-ameti turvaserveri kohta):

http://TURVESERVER/wsdl?subsystemCode=ads&serviceCode=ADSaadrmuudatused&xRoadInstance=ee-test&memberClass=GOV&memberCode=70003098&version=v4

WSDL-id tuleb dünaamiliselt igas süsteemis küsida, võib olla erinevusi.

ADS-i X-tee teenused V6-s:

 

ADS-iga liidestumise juhend ADS liidestumise juhend (  4.18 MB, 29.12.2017 ) ja juhendi lisa - seosmudelid ADS liidestumise seosmudelid (  683.84 KB, 11.06.2015 )

Mitteametlike aadresside ja objektide andmed olid saadaval ajavahemikus 2010 juuni kuni 2012 veebruar. Seejärel võeti kõik mitteametlikud andmed üle ametlikule kihile ning on päritavad teiste X-tee teenuste kaudu.

Täpsemat infot ADS-i ja teenuste kohta saab ADS-i tehnilisest kirjeldusdokumendist: ADS spetsifikatsioon. (  1.35 MB, 26.06.2018 )
ADS X-tee teenuste ülevaated on leitavad Riigi infosüsteemide haldussüsteemi (RIHA) veebilehel. Vaata ADS-i alamsüsteeme:
 Aadressiandmete süsteemi teenusliides (adsv5) - kirjeldab X-tee v5 teenuseid ja Aadressiandmete süsteemi x-tee teenusliides (70003098-ads) - kirjeldab X-tee v6 teenuseid.


ADS-i poolt pakutavate X-tee teenuste kasutamiseks tuleb juriidilisel isikul esmalt liituda X-teega. Kõik ADS-i päringuteenused on X-tee V6-s kõigile tarbijatele juba vaikimisi avatud, st teenuste avamist eraldi taotlema ei pea.


Kui soovite ADS-ist andmete väljavõtteid suuremas mahus, siis ei ole neid otstarbekas üritada alla laadida X-tee kaudu. X-teelt saab ühele päringule kuni 100 päringuvastust. Suuremaid väljavõtteid on nüüd võimalik teha ADS-i avalikus rakenduses (vt Väljavõtete menüü).
ADS avalikus rakenduses on saadaval järgmised väljavõtted:

 • Kehtivad aadressikomponendid
 • Kehtivad ja endised aadressikomponendid
 • Tühistatud komponendid koos kehtivate järglastega
 • Komponentide sünonüümid
 • Jõusolevad aadressiobjektid
 • Jõusolevad aadressiobjektid koos aadressidega
 • Tühistatud aadressid koos kehtivate järglastega
 • Kehtivad komponendid ja neid initsialiseerivad objektid
 • Aadress koos komponentide ja ajalooga
 • Tühistatud aadressid koos kehtivate järglastega

 

Adsv5 WSDL - http://www.maaamet.ee/schemas/xTeenused/adsv5.wsdl

Adsv5 näidis XML-id:

 • ADSkomponendid.v2 - aadressikomponentide kehtiva seisu päring (Näidis XML1, XML2)
 • ADSkompklassif.v2 - aadressikomponentide klassifikaatori muudatuste päring (Näidis XML1XML2)
 • ADSobjotsing.v5 - aadressiobjektide otsing (Näidis XML1XML2)
 • ADSaadrotsing.v1 - teenus, mis ühendab endas nii komponentide kui ka teksti alusel otsingu teenuse (Näidis XML1XML2)
 • ADSobjmuudatused.v4 - objekti muudatuste päring (Näidis XML)
 • ADSaadrmuudatused.v4 - aadressi muudatuste päring (Näidis XML)
 • ADSobjaadrmuudatused.v2 - objekti aadresside muudatuste päring (Näidis XML)
 • ADSnormal.v2 - aadressiteksti normaliseerimine (Näidis XML1XML2)
 • ADSobjjarglased.v1 - tühistatud objekti järglaste päring (Näidis XML)
 • ADSaadrjarglased.v1 - tühistatud aadressi järglaste päring(Näidis XML)
 • ADSruumiaadress.v1 - ruumiaadressi päring (Näidis XML)
 • ADSgazetteerotsing.v1 - In-ADS aadresside päringud (Näidis XML1XML2)

Maa-ametiga seotud infosüsteemide vanemate X-tee teenuste XML formaadis kirjeldusi (XSD failid) vaata:http://www.maaamet.ee/schemas/xTeenused/

 

Kui soovite saada ADS-iga seotud teavitusi oma e-posti aadressile, siis on võimalik liituda ADS-i teavituste meililistiga. Listiga liitumiseks tuleb saata kiri, kus teemareal on SUBSCRIBE ads-teavitused, aadressile sympa@list.envir.ee.

Kui soovite teavitusi ka In-ADS-iga seotud uuenduste jne kohta, siis on võimalik täiendavalt liituda ka In-ADS-i teavituste meililistiga. Listiga liitumiseks tuleb saata kiri, kus teemareal on SUBSCRIBE in-ads-teavitused, aadressile sympa@list.envir.ee

Lisaks on võimalik listidega liituda lehe ülaservas oleva vormi kaudu.

 

Küsimustega pöörduda: Keiti Pärn