Kohanimeregistri teenuse metaandmed

 
Identifitseerimine
Allika pealkiri
Kohanimeregistri avalik teenus
Allika referaat
Kohanimeregistri avaliku teenuse vahendusel on võimalik kohanimeregistrist otsida etteantud tingimustele vastavaid kohanimesid, näha nende kohanimede kirjeid, kuvada neid kohanimesid Aadressiandmete kaardirakenduses. Teha csv formaadis väljavõtteid.
Allika liik
Ruumiandmeteenused
Allika asukoha määraja(d)
Sidestusallikas
  • siseministeerium:knr
Andmete esituslaad
  • internetibrauser
Faili- või andmebaasiformaat
Koordinaatsüsteem
  • L-EST97 (EPSG:3301)
Ruumiandmete ja -teenuste liigitus
Ruumiandmeteenuse liik
otsinguteenus (nt. CSW)
Võtmesõna
Võtmesõna(d)
  • infoGazetteerService
Geograafiline asukoht
Geograafiline piirdekate
W: 21.64; S: 56.05; E:28.58; N: 61.13
Ulatus
Eesti ala on kaetud terves ulatuses. Lisaks kogutakse andmeid ka Tartu Rahu järgsete Eesti alade kohta, mis jäävad hetkel Venemaa poolt kontrollitavatele aladele.
Ajaline viide
Ajaline ulatus
Andmeid kogutakse kogu teadaoleva ajaloo kohta
Avaldamise kuupäev
Viimase läbivaatamise kuupäev
Loomise kuupäev
Kvaliteet ja õigsus
Ruumiline lahutusvõime
1:1
Andmete uuendamise intervall
Igal tööpäeval.
Vastavus
Spetsifikatsioon
-
Vastavusaste
määramata
Kasutamise ja juurdepääsu piirang
Kasutustingimused
Tingimusi ei rakendata.
Avaliku juurdepääsu piirangud
Piirangud puuduvad.
Vastutavad organisatsioonid
Vastutaja roll(id)
  • Vastustav töötleja: Siseministeerium;haldaja (custodian);kohanimeregister@siseministeerium.ee
Metaandmed
Metaandmete kontaktid
  • Maa-amet - aime.renser@maaamet.ee
  • Maa-amet; pointOfContact ;pointOfContact;kohanimeregister@siseministeerium.ee
Metaandmete kuupäev
02. oktoober 2009
Metaandmete keel
est
Märkused
Märkused
-