[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Riigimaa kasutus

Riigimaade kasutuse rakenduse kaudu avalikustatakse:
  • Maavalitsuste poolt sõlmitud kehtivad ja lõppenud ajutise kasutuse lepingute ruumikujud ja info. Lepingud on sõlmitud vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.06.2007 määrusega 169 kinnitatud "Maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise korrale" reformimata riigimaale.
  • Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) maadele jäävatele vabadele ehk lepinguga mittehõivatud poollooduslikele kooslustele (PLK) rendihuvi, samuti need alad, kus kehtiv PLK rendileping on peal

Rakenduses kuvatav info on informatiivne ning Maa-amet ei vastuta andmete õigsuse eest. Kaardirakenduses kuvatavate ajutiste kasutuste lepingute kohta tekkinud küsimuste korral palume pöörduda vastava piirkonna maavalitsuse poole või RMK poole (plk@rmk.ee).

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Ajutised kasutused
(Kehtiv leping, lõppenud leping)
Maa-ameti Kinnisvara valitsemise büroo
6650782, 6750126
Ei ole saadaval
RMK rendileping
(Lepinguga, lepiguta)
Riigimetsa majandamise keskus - Looduskaitse osakond
569188728
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
lähteülesanne
(uuendatakse kord ööpäevas,kihid annavad kõige ajakohasema seisu piiriettepanekute kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
 
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 
6750125, 6750866
WMS: fotokaart

 

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html    

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Ajutine kasutus - ajutiste kasutuste otsing oleku, omavalitsuse, asustusüksuse, ajutise kasutuse numbri, nimetuse ja KÜ tunnuse alusel. Tagastatakse ajutise kasutuse ruumikuju.
  • RMK PLK lepinguga - lepinguga seotud objetide otsingu sisendparameetriteks võivad olla, kohalik omavalitsus, KÜ tunnus, Lepingu number, Maakond ja PLK nimetus.
  • RMK PLK lepinguta - lepinguga seotud objetide otsingu sisendparameetriteks võivad olla, kohalik omavalitsus, maakond, KÜ tunnus, pindala ja PLK tüüp
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )

Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused

Kaardiserveri tugi: 
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_