[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

DetailplaneeringudMaa-ameti Detailplaneeringute kaardirakenduses on võimalik tutvuda detailplaneeringute, nende olulisemate tärkandmete ja seotud dokumentidega. Detailplaneeringutega tutvumise eelduseks on, et kohalik omavalitsus on vajalikud andmed sisestanud, edastanud või muul moel teinud kätesaadavaks Maa-ameti andmebaasile ja andnud loa neid kaardiserveris avalikult näidata.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Detailplaneeringud
(algatatud, vastu võetud, avalikustamisel, kehtestatud)
Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
6750127
Geoinformaatika osakond
 
6650758, 6750866
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe-ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 6750125, 6750866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Detailplaneering - detailplaneeringuid on võimalik otsida asukoha, asusutusüksuse, omavalitsuse, planeerija, taotleja, ametliku nimetuse ja detailplaneeringu numbri alusel. Tagastatakse deti
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • Omavalitsus - otsing omavalitsuse nime ja koodi alusel. Tagastatakse omavalitsuse ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

 


Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused


Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_