[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kasutamise tingimused

1. WMS teenus ei ole mõeldud kaartide allalaadimiseks, vaid kaartide kasutamiseks (vaatamiseks), pärides kaardipildi otse Maa-ameti serverist. See tagab selle, et kaardipilt, mida te teenust kasutades näete, on sama ajakohane kui digitaalsed kaardid/ruumiandmed Maa-ametis. Jälgime teenuse kasutamise koormust ning me sulgeme ligipääsu IP aadressidele, millelt esitatavate päringute hulga ja intensiivsuse põhjal on alust arvata, et tegemist on andmete massilise allalaadimise või rünnakuga Maa-ameti serverite vastu. Suletud IP aadressidele on võimalik teenusele ligipääs uuesti avada, kui on välja selgitatud masspäringute tegemise põhjused.

2. Kuna tegemist on avaliku teenusega, on teenuse kasutamise populaarsust ja sellest tulenevat koormust serveritele keeruline prognoosida. Suurest koormusest tingituna võib teenuse kiirus olla kohati kõikuv. Seetõttu ei pruugi avalik WMS-teenus sobida aluskaartide kuvamiseks süsteemides, mille puhul on päringutele vastuse saamise aeg ja muud käideldavuse parameetrid olulise tähtsusega. Teenuse loomise üheks eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset teenust mõistliku koormuse korral. Loodame, et suudame tagada teenuse toimimise nii, et kaardipildi kuvamise aeg ei ületa kasutajate valuläve.

3. Kõik teenuse kaudu nähtavate andmete (digitaalsete kaartide) varalised õigused kuuluvad Maa-ametile v-a Corine maakatte andmed, mille varalised õigused kuuluvad Euroopa Komisjonile. Teenuse kasutamise läbi ei toimu andmete mistahes õiguste võõrandamist teenuse kasutajatele.

4. Juhul, kui kaardipilti kasutades ei ole selgelt nähtav teenusesse integreeritud viide „Maa-amet", tuleb teenuse kaudu saadud kaardipildi näitamisel erinevates interneti- ja töökohapõhistes kaardirakendustes viidata Maa-ametile kui andmete tootjale nii, et viide on kasutajale kaardipilti vaadates pidevalt ja selgel kujul nähtav. Näiteks "Aluskaart: Maa-amet". Vormistatud töödes ja väljatrükkides tuleb selguse huvides viidata detailsemalt - näiteks: aluskaardi nimetus, Maa-amet, väljavõtte kuupäev.

 
 
 
 
_