[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Avalik WMS teenus

Päis

Millega WMSi vaadata?

Kommertstarkvara
ArcGIS
Mapinfo
MicroStation
AutoCAD MAP 3D
AutoCAD CIVIL 3D
Vabavara
QGIS
uDig
Gaia
gvSIG
Google Earth
(Geograafiliste koordinaatidega WMS)

Avalik WMS-teenus on OGC WMS standardil põhinev teenus, mis võimaldab Maa-ameti aluskaartide kasutamist GIS-tarkvarade (nt ArcGIS, MapInfo, MicroStation, AutoCAD MAP 3D) uuemate versioonidega või erinevate vabavaraliste tarkvaradega (nt QGIS).

Teenuse kasutajatena näeme eelkõige erinevate valdkondade spetsialiste, kes kasutavad oma igapäevatöös topograafilisi kaarte ning soovivad enda temaatilisi andmeid kasutada ja vaadata koos Maa-ameti aluskaartidega, omades ühtlasi vastavat funktsionaalsust sisaldavat tarkvara.

Kui on soov lihtsalt vaadata Maa-ameti aluskaarte ning muud Maa-ameti ja meie koostööpartnerite toodetavat informatsiooni, siis on lihtsam kasutada Maa-ameti veebipõhiseid kaardirakendusi, mille kasutamiseks ei ole vaja installeerida GIS tarkvara ning piisab sellest, kui teie arvutis on mõni enamlevinud veebilehitseja (Chrome, Internet Explorer, Firefox jne).

Sõltuvalt andmete koosseisust pakume mitmeid erinevaid teenuse aadresse:

https://kaart.maaamet.ee/wms/alus?  sisaldab andmeid:
 • Metainfo kaardilehtede jaotuse järgi (päringuga kaardilehtede numbrid, põhikaardistuse aasta, LIDAR andmete aasta, ortofoto lennuaeg ja GSD)
 • Kitsendusi põhjustavad objektid (KPOIS andmed)
 • Katastrikaart (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number)
 • Asustusüksused (asustusüksuste piirid ja külanimed)
 • Teed (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed)
 • Halduspiirid (haldusüksuste piirid ja nimed, riigipiir, kontrolljoon, kaitseväe harjutusväljad, esmase kaardivaate kihid, loodus- ja vetenimed)
 • Baaskaart (maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed)
 • Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed)
 • Mullakaart
 • Ortofotod (uusimate ortofotode ja metasanduslike ortofotode kihid, nähtavad alates 1:24 000)
 • Põhikaardid (värviline, mustvalge ja reljeefivarjutusega Eesti põhikaart; mustvalget põhikaarti on WMS-teenuses võimalik kasutada kombinatsioonis ortofotoga, vt näidet (  238.55 KB, 11.12.2009 ) )
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

 

https://kaart.maaamet.ee/wms/kaart? sisaldab kaardigruppe:
 • ETAK lisa (ETAK punktobjektid, elektriliinid, torujuhtmed, kirikud)
 • Teed (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed)
 • Teed - valged
 • Halduspiirid (haldusüksuste piirid ja nimed, riigipiir, kontrolljoon, kaitseväe harjutusväljad, esmase kaardivaate kihid, loodus- ja vetenimed)
 • Asustusüksused (asustusüksuste piirid ja külanimed)
 • ETAK (hooned, rajatised, ETAK kõlvikud (maakate), pinnavormid, vetevõrk, kohanimed jne)
 • Baaskaart (maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed)
 • Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed)
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

 

https://kaart.maaamet.ee/wms/hallkaart? sisaldab kaardikihti:
 • Halltoonides kaart
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

 

https://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?  sisaldab andmeid:
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1  :  WMS 1.3.0

 

https://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline?  sisaldab andmeid:
 • Metainfo kaardilehtede jaotuse järgi (päringuga kaardilehtede numbrid, põhikaardistuse aasta, LIDAR andmete aasta, ortofoto lennuaeg ja GSD)
 • Katastriüksused (ruumikuju, registriosa number, lähiaadress, tunnus, mõõdistusviis)
 • Hübriidkaardi vektorkihid (kohanimed, ehitised ja majanumbrid, teedevõrk, vetevõrk)
 • Kõik ortofotod (alates aastast 1993)
 • Ajaloolised aluskaardid:
  • Reljeefvarjutused (2008-2012, 2012-2015)
  • Maakatte kõrgusmudel (2011-2014)
  • Eesti põhikaart 1:10 000 (välja antud 1996-2007, alates aastast 2009 iga-aastased versioonid)
  • Eesti põhikaart 1:20 000 (välja antud 1994-2016)
  • Katastrikaardid (skeemiline ruutkaart välja antud 1930-1944, nn lehmanahk 1978-1989)
  • Nõukogude Liidu topograafiline merekaart 1:50 000 (välja antud 1981-1991)
  • Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 1942.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1: 300 000, 1:500 000, 1:1 000 000 (välja antud 1946-1989, 1:100 000 välja antud 1898-1989)
  • Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 1963.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000 ja 1:25 000 (välja antud 1966-1987)
  • Eesti Kaart 1:50 000 (välja antud Eesti Kaitsejõudude tellimisel 1997-2003)
  • Eesti Baaskaart 1:50 000 (välja antud 1994-1998)
  • Saksa sõjaväe ülevaatekaart (Heereskarte) mõõtkavas 1:300 000 (välja antud 1943-1944)
  • Eesti Vabariigi topograafilised kaardid 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000 (välja antud 1923-1939)
  • Üheverstased kaardid 1:42 000 (välja antud 1894-1922), Kaheverstased kaardid 1:84 000 (välja antud 1895-1918), kolmeverstased kaardid 1:126 000 (välja antud 1866-1915)
  • Schmidt Eestimaa / Rücker Liivimaa aluskaardid (XIX saj. / 1884)
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

 

https://kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia? sisaldab andmeid:
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

 

https://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid?  sisaldab andmeid:
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

 

Geograafiliste koordinaatidega (WGS84) WMS - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?
 • Teenuse sisu on sarnane https://kaart.maaamet.ee/wms/alus? aluskaartide komplektile.
GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

Kontakt: kaardirakendus@maaamet.ee, 675 0866

 
 
 
 
_