[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Lähteülesande taotlus

NB! Maa-amet on lähteülesannete taotlemiseks ja väljastamiseks kasutusele võtnud e-Katastri Maamõõtjate Virtuaalkontori. Keskkonda saab siseneda järgmisel aadressil: https://ekataster.maaamet.ee/mvk

Loe lähemalt

Töö teostaja

Maakorraldustööde tegevuslitsentsi omava isiku nimi - juriidilisel isikul äriühingu nimi; eraisikust litsentsi omanikul isiku nimi.
Litsentsi number kujul XXX Ma-k.
Maamõõtja on lähteülesannet taotleva äriühingu poolt volitatud isiku nimi (eraisiku puhul sisestada eraisiku nimi

Kontaktandmed:

Telefoninumber
E-posti aadress. Tähelepanu, sellele aadressile saadetakse lähteülesanne

Mõõdistuse asukoht

Valida rippmenüüst sobiv piirkond. Kui maaüksus asub mitmes külas/linnaosas/alevikus, siis teised küla/linnaosa/aleviku nimed kirjutada märkuste lahtrisse.
Vali omavalitsus
Täpsusta vajadusel

Asustuse tüüp


Määrata vastavalt mõõdistatava maaüksuse asukohale
Märkida juhul, kui hajaasustuses mõõdistataval alal on detailplaneeringu kohustus.

Kirjutada maaüksuse nimi või aadress. Vajadusel lahustüki number või numbrid. Nt. Jänese maatükk I

Valida rippmenüüst toiming, mida hakatakse teostama.
  Tunnuse lahtrisse kirjutada toimingus oleva katastritunnus. Kui toimingus on rohkem katastriüksuseid, siis nende tunnused lahtrisse 'Märkused'.
  AT tunnuse lahtrisse kirjutada mõõdistatava vaba maa taotluse number, mille leiab asendiplaanilt.

Mõõdistamiseks taotletavad lähtepunktid:

Lähtepunkti nimi Lähtepunkti nr X-koordinaat Y-koordinaat
Kindlasti peab olema täidetud lahter 'Lähtepunkti nr'. Kui on teada nimi ja koordinaadid, siis need ka
Kindlasti peab olema täidetud lahter 'Lähtepunkti nr'. Kui on teada nimi ja koordinaadid, siis need ka
Kindlasti peab olema täidetud lahter 'Lähtepunkti nr'. Kui on teada nimi ja koordinaadid, siis need ka
Kindlasti peab olema täidetud lahter 'Lähtepunkti nr'. Kui on teada nimi ja koordinaadid, siis need ka
Valides selle määrab katastripidaja mõõdistuse lähtepunktid.

Taotletav katastriüksuse plaani mõõtkava

Sisesta mõõtkava ja kuupäev.

'Browse' või 'Lehitse' nupu abil saab otsida arvutist õige tekstifaili, mida tahetakse lisada.

Palun väljastada

Lähteülesanne või asukoha skeem väljastatakse taotluses märgitud e-posti aadressile.

Palun väljastada piirneva katastriüksuse

  • "Plaan ja piiriprotokoll" valides väljastatakse katastriüksuse plaanide ja piiriprotokollide koopiad (koopiaid ei väljastata lähteülesandega üheaegselt), vabavälja märgitult väljastatakse maamõõtja poolt määratud lisaandmed (nt abriss)

Palun väljastada piirneva katastriüksuse andmed.

"Digitaalselt" väljastatakse piirneva katastriüksuse andmed skaneeritult andmesidevõrkude vahendusel, "paberkandjal katastribüroost" väljastatakse paberkoopiatena mõõdistusobjekti asukoha järgsest katastribüroost.

Antud lahter on mõeldud selgituste andmise jaoks lähteülesande väljastajale.
NB: Seoses e-Katastri tarkvara kasutuselevõtuga kutsutakse maamõõtjaid korrastama litsentsiomanike andmeid! (05.03.2015)
NB: Muutunud on piiriandmete faili kirjeldus andmevahetusel katastritega (22.05.2014)!
NB: Tagasiside taotluse saatmise kohta saabub taotluses märgitud e-posti aadressile.

 
 
 
 
_