[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Lähteülesande pikendamise/muutmise taotluse ankeet


Töö teostaja
Äriühing või eraisiku täpne nimi. 
Litsentsi number kujul XXX Ma-k. 
Maamõõtja on lähteülesannet taotleva äriühingu poolt volitatud isiku nimi (eraisiku puhul sisestada eraisiku nimi). 
Kontaktandmed
Lähteülesannet taotleva äriühingu või kontaktisiku telefoni nr. 
Lähteülesannet taotleva äriühingu või kontaktisiku e-posti aadress. Sellele aadressile saadetakse lähteülesanne. 
Lähteülesande andmed
Mõõdistuse asukoht. 
Pikendamist või muutmist vajava väljastataud lähteülesande number kujul: ATxxxxxxxxx. 
Esialgselt väljastatud lähteülesande kuupäev. 
Valige soovitav toiming. 

Mõõdistamiseks taotletavad lähtepunktid:

Lähtepunkti nimi Lähtepunkti nr X-koordinaat Y-koordinaat
Kindlasti peab olema täidetud lahter 'Lähtepunkti nr'. Kui on teada nimi ja koordinaadid, siis need ka. 

'Browse' nupu abil saab otsida arvutist õige tekstifaili, mida tahetakse lisada.  

Antud lahter on mõeldud selgituste andmise jaoks lähteülesande väljastajale. Mida arusaadavamalt sinna kirjutatu ülesehitatud on, seda vähem probleeme tekib lähteülesande väljastamisel. Sinna võib kirjutada ka probleemidest ning ükskõik millest, mida arvate, et on lähteülesande väljastajal vaja teada. 
 
 
 
 
_