[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Juhend: kuidas teha katastripiiri tekstifaili

Piiriandmete faili kirjeldus lähteülesande taotlemisel LÜV-s


1. Faili nimi: vallakood-üksusenimi.txt - valla kood, katastriüksuse nimi (aadress)
Näiteks: 112Raja.txt
Faili saab teha näiteks programmidega Notepad, WordPad, Microsoft Word ja Exel. Viimase kolme puhul tuleb määrata Save as type Text document või MS-DOS text.

2. Faili struktuur:                                            Faili seletus:

TOIMIK				- Sõna "TOIMIK" alati vajalik
;esimene üksus			- peale ";" märki vaba tekst
;siia kirjutatakse vajadusel mingi kommentaar - Näiteks vald, küla, katastriüksuse nimi
jrk  X  Y 			- algab esimese katastriüksuse välispiir
jrk  X  Y
jrk  X  Y
jrk  X  Y
jrk  X  Y
				- tühi rida selleks, et eraldada sisepiiri
jrk  X  Y  		- algavad esimese sisepiiri andmed
jrk  X  Y
jrk  X  Y
jrk  X  Y
jrk  X  Y
                - tühi rida selleks, et eraldada teist üksust või teist sisepiiri
;teine üksus			- ";" märk tähendab teise üksuse piiriandmeid
jrk  X  Y  		- algab teise katastriüksuse välispiir
jrk  X  Y
jrk  X  Y
jrk  X  Y
jrk  X  Y

Märkus:

 • Selleks, et programm ei hakkaks kogemata lugema mingit suvalist ja suuremahulist faili piiriandmete faili pähe, tuleb igale piiriandmete faili kirjutada esimese reale märksõna "TOIMIK"
 • Kommentaarid ja üksuse nimetajad hakkavad alati semikooloniga
 • Sisepiir eraldatakse välispiirist tühja reaga
 • Teised üksused (lahustükid) eraldatakse üksteisest tühja reaga

Üks fail sisaldab ainult ühe toimiku koosseisus olevate katastriüksuste andmeid. Erinevate toimikute andmeid ühte faili koondada ei ole lubatud.

Jrk - piiripunkti number

 

Eraldajaks on Tühik või tab

X - x koordinaat

 

 

Tühik või tab

Y - y koordinaat

 

 

koordinaatide komakohad eraldatakse punktiga või komaga,
komakohtasid kaks - cm täpsusega.

 

 


Näidis 1:
TOIMIK
;Pärsti vald, Sinialliku küla, Toomeoksa kü
1 6595325.45 659123.26
2 6595325.85 659783.78
3 6595236.21 659897.63
4 6595368.34 659456.54
5 6595334.95 659134.87
6 6595344.00 659156.58
7 6595356.14 659378.22
8 6595366.75 659765.43
9 6595666.89 659644.86
Näidis 2:
TOIMIK
;maaüksus 1
4 6593362,21 660101,68
5 6593369,43 660027,6
6 6593381,24 659942,87
7 6593829,83 660043,87
;maaüksus 2
1 6593420,05 660530,34
2 6593402,25 660264,27
3 6593352,55 660265,35
4 6593362,21 660101,68
7 6593829,83 660043,87
8 6593776,55 660365,24
9 6593751,64 660556,51

 

 
 
 
 
_