[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Katastriandmetega tutvumine ja väljavõtete saamine

Katastriandmetega võib tutvuda igaüks kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.
Vastavalt maakatastriseaduse § 6 lg 4 on katastri ametlikuks väljavõtteks katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud õiend maaüksuse registreerimise kohta maakatastris, mis peab sisaldama katastriüksuse katastritunnust, sihtotstarvet, asukohta, pindala ja katastriüksuse moodustamise õiguslikku alust, ning katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud väljavõte kaartidest.


Katastriandmetega tutvumine ja väljavõtete saamine toimub Katastriarhiivi büroo, katastri registriosakonna või katastripidaja poolt avalikustatud mahus Maa-ameti X-gis Maainfo kaardirakenduse või avaliku WMS teenuse vahendusel.

Tellimusi katastriandmetega tutvumiseks või nendest väljavõtete saamiseks võib katastripidajale esitada igal tööpäeval kogu tööaja ulatuses:

 • kirja (aadress: Maa-amet, Mustamäe tee 51 10621 Tallinn) või
 • elektronkirja (maaamet@maaamet.ee) või
 • telefoni vahendusel või
 • esitades tellimuse kohapeal

Katastriarhiivi büroo klienditeenindus Tallinnas Mustamäe tee 51 on avatud:

* esmaspäevast neljapäevani kell 9:00 - 16:00,
* reedel 9:00 - 15:00.
* Telefon 6650 658

Katastriandmetega tutvumisel, samuti väljavõtete tellimisel võib päringu aluseks olla katastriüksuse katastritunnus või aadressiandmed.

Katastripidaja väljastab tellitud väljavõtted hiljemalt 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.


Tasu väljavõtete eest

Riigilõivuseaduse § 137 lg1 ja lg2 alusel tasutakse maakatastri kinnitatud väljavõtte (s.o. katastriõiend ja katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud väljavõte kaartidest) väljastamise eest riigilõivu:

 • maaregistri kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 3 eurot iga lehekülje eest;
 • katastriüksuse plaani kinnitatud koopia või katastri kaartide kinnitatud väljavõtte väljastamisel:
  • iga formaadis A4 lehekülje eest 4 €
  • iga formaadis A3 lehekülje eest 6 €
  • suurema kui formaadis A3 väljavõtte puhul 16 € iga ruutmeetri eest.
 • Informatsiooniks:
  Katastriüksusel asuvate kitsendust põhjustavate objektide kohta saab täpsemat infot Maa-ameti geoportaalist.

Kinnitamata väljavõtete (s.o. katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli) eest tasu võtmisel lähtutakse Avaliku teabe seaduse § 25 lõikest 2, s.o. paberkandjal koopiate valmistamise eest tasub teabenõudja kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest.

 

 
 
 
 
_