[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Eesti põhikaardi (ETAK) kihtide loetelu ja objektide arv

seisuga 02.01.2017      
kihi nimi obj. arv   kirjeldus
       
E_101_kivi_p 106290   kivi, kivihunnik, kivine ala
E_102_nolv_j 22173   nõlv, looduslik järsak, karjääri serv
E_103_pinnavorm_j 9707   kaitsekraav, vall, juga
E_103_pinnavorm_p 23870   auk, tehisküngas, koobas, ebatasane ala, kärestik
E_201_meri_a (kõlvik) 468   meri
E_202_seisuveekogu_a (kõlvik) 111570   seisuveekogud (järv, tehisjärv, tiik jne)
E_202_seisuveekogu_p 1230   allikas
E_203_vooluveekogu_a (kõlvik) 5188   üle 8 meetri laiused vooluveekogud pindobjektina
E_203_vooluveekogu_j 814062   vooluveekogud (jõgi, oja, peakraav, kraav, kanal)
E_204_kaldajoon_j 131472   veekogu kaldajoon
E_205_hudrotehniline_rajatis_j 887   muul, pais, paadisild
E_206_truup_j 162778   truup
E_301_muu_kolvik_a (kõlvik) 27810   haljasala, jäätmaa
E_301_muu_kolvik_ka 1396   sadam, prügila, spordikompleks, karjäär, lennuväli, kalmistu
E_301_muu_kolvik_p 1234   üksikhaud, mälestusmärk
E_302_ou_a (kõlvik) 113907   eraõu, tootmisõu
E_303_haritav_maa_a (kõlvik) 56816   põld, aianduslik maa
E_304_lage_a (kõlvik) 312762   rohumaa, liivane ala, klibune ala, muu lage
E_305_puittaimestik_a (kõlvik) 176855   mets, põõsastik
E_305_puittaimestik_j 232728   puittaimede rida
E_305_puittaimestik_p 593898   harvik, salu, üksik puittaim
E_306_margala_a (kõlvik) 57201   madalsoo, raba, õõtsik, soovik
E_306_margala_ka 2507   roostik
E_307_turbavali_a (kõlvik) 430   turbaväli, mahajäetud turbaväli
E_401_hoone_ka 869759   elu- või ühiskondlik hoone, kõrval- või tootmishoone, vundament, vare, ehitatav hoone
E_402_korgrajatis_p 3257   korsten, sidemast, torn, valgusmast (kõrgus suurem, kui 18 meetrit)
E_403_muu_rajatis_ka 26186   kasvuhoone, katuselaune, muu
E_403_muu_rajatis_p 899   muu rajatis (kõrgus on väiksem, kui 18 meetrit) punktobjektina
E_404_maaalune_hoone_ka 2487   kelder, garaaz, muu
E_405_piire_j 88261   piirdeaed, kiviaed, müür, tehissein
E_501_tee_a (kõlvik) 9369   teeala ja plats
E_501_tee_j 644339   teed-tänavad
E_502_roobastee_j 4561   rööbasteed
E_503_siht_j 84411   metsasiht
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_j 14788   ülevedu, sõidutakistus, purre, autotunnel, jalakäijate tunnel
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_ka 2489   sild (sh viadukt)
E_601_elektriliin_j 17855   elektriliinid alates 1 kV pingearvust
E_602_tehnopaigaldis_p 17577   trafo, elektrituulik, mahuti
E_603_torujuhe_j 1065   maapealne torujuhe
Korgus_j 154489   2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned
Korgus_p 108056   iseloomulikud kõrguspunktid küngaste tippudes ja lohkudes
Kohanimi_p 127337   haldusüksuste ja maaüksuste nimed, loodusnimed, muud nimed
Piir_j 3   riigipiir ja kontrolljoon
 
 
 
 
_