[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Katastrikaardi metaandmed

 
Identifitseerimine
Allika pealkiri
Maaregister
Allika referaat
Maaregister (kataster) on katastriüksuste kohta registreeritavate ja peetavate andmete kogu, mis sisaldab katastriüksuse kohta muuhulgas järgmisi andmeid: katastritunnus, asukoht ja nimi, omavalitsusüksuse nimetus, katastris registreerimise kuupäev, kinnistu number, sihtotstarve, üldpindala, pindalad kõlvikute ja sihtotstarvete lõikes, maksustamishind. Maaregister kuulub maakatastri koosseisu.
Allika liik
Ruumiandmekogum
Allika asukoha määraja(d)
Allika kordumatu identifikaator
 • maaamet:maaregister
Allika keel
 • est
Andmete esituslaad
 • vektor
Faili- või andmebaasiformaat
 • MicroStation DGN
 • MapInfo TAB
 • ESRI SHP
Koordinaatsüsteem
 • L-EST97 (EPSG:3301)
Tärkandmete iseloomustus
katastriüksuse tunnus, omavalitsuse nimi, asustusüksuse nimi, haldusüksuse kood, katastriüksuse aadress, registreerimise kuupäev, sihtotstarve 1..3, kogupindala ja pindalad kõlvikute lõikes
Ruumiandmete ja -teenuste liigitus
Teema kategooriad
 • planeerimine/maakataster
Võtmesõna
Võtmesõna(d)
 • Katastriüksused (INSPIRE ruumiandmevaldkond)
 • maakataster (GEMET - avaldamine - 2009-07-13)
 • krunt
Geograafiline asukoht
Geograafiline piirdekate
W: 21.64; S: 56.05; E:28.58; N: 61.13
Ulatus
Kogu Eesti.
Ajaline viide
Ajaline ulatus
1992 kuni tänapäev
Avaldamise kuupäev
09. juuli 2001
Viimase läbivaatamise kuupäev
Loomise kuupäev
01. detsember 1992
Kvaliteet ja õigsus
Päritolu
Maaregister kuulub koos katastrikaartide ja katastriarhiiviga maakatastri koosseisu. Maaregister on moodustunud maareformi käigus katastrimõõdistmise teel.  
Ruumiline lahutusvõime
1:10 000
Andmete uuendamise intervall
Iga päev
Vastavus
Spetsifikatsioon
-
Vastavusaste
määramata
Kasutamise ja juurdepääsu piirang
Kasutustingimused
Katastri ametlik väljavõte on maksustatud riigilõivuga. http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Digitaalsete-katastripiiride-tellimine-p185.html
Avaliku juurdepääsu piirangud
Osalised piirangud (nt tehingute andmed ei ole avalikud).
Vastutavad organisatsioonid
Vastutaja roll(id)
 • haldaja - Maa-amet (Priit.Kuus@maaamet.ee)
 • levitaja - Maa-amet (Priit.Kuus@maaamet.ee)
Metaandmed
Metaandmete kontaktid
 • Maa-amet - inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev
04. aprill 2014
Metaandmete keel
est
Märkused
Märkused
-

 
 
 
 
_