[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kitsenduste andmete metaandmed

 
Identifitseerimine
Allika pealkiri
Kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteem
Allika referaat
Kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemi (KPO IS) kogutakse graafilist ja tekstilist teavet veekogude ja hüdrograafiliste rajatiste, transpordirajatiste, tehnovõrkude, keskkonnakaitse nähtuste ja administratiivsete nähtuste kohta. On integreeritud katastri infosüsteemiga. KPO IS võimalikeks väljunditeks on graafilised väljavõtted koos kitsendusi põhjustavate objektide ja nende piiranguvöönditega.
Allika liik
Ruumiandmekogum
Allika asukoha määraja(d)
Allika kordumatu identifikaator
 • maaamet:KPO_IS
Allika keel
 • est
Andmete esituslaad
 • vektor
Faili- või andmebaasiformaat
 • ESRI SHP
Koordinaatsüsteem
 • L-EST97 (EPSG:3301)
Tärkandmete iseloomustus
Ruumiandmete ja -teenuste liigitus
Teema kategooriad
 • planeerimine/maakataster
Võtmesõna
Võtmesõna(d)
 • maa planeerimine (GEMET - avaldamine - 2009-07-13)
 • maakasutus (GEMET - avaldamine - 2009-07-13)
 • kitsenduste kaart
 • kitsendused
 • kataster
 • piirangud
 • maakasutuse piirang
Geograafiline asukoht
Geograafiline piirdekate
W: 21.64; S: 56.05; E:28.58; N: 61.13
Ulatus
Kogu Eesti.
Ajaline viide
Ajaline ulatus
2003 kuni tänapäev
Avaldamise kuupäev
Viimase läbivaatamise kuupäev
Loomise kuupäev
2002
Kvaliteet ja õigsus
Päritolu
Kitsenduste andmed lisatakse katastrisse alates 2003.a.  
Ruumiline lahutusvõime
1:10 000
Andmete uuendamise intervall
Iga päev.
Vastavus
Spetsifikatsioon
-
Vastavusaste
määramata
Kasutamise ja juurdepääsu piirang
Kasutustingimused
Kitsenduste kaardi andmed on avalikud ning vastavatele andmetele juurdepääs toimub tutvumise või nimetatud kaardist erinevate väljavõtte tegemise teel, lähtuvalt Maakatastriseaduse § 6 nimetatud tingimuste alusel. Kitsenduste kaardist ametlike väljavõtete tegemise riigilõivu määrad kehtivad Riigilõivuseaduse § 106 alusel.
Avaliku juurdepääsu piirangud
Piirangud puuduvad.
Vastutavad organisatsioonid
Vastutaja roll(id)
 • haldaja - Maa-amet (Priit.Kuus@maaamet.ee)
Metaandmed
Metaandmete kontaktid
 • Maa-amet - inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev
11. aprill 2014
Metaandmete keel
est
Märkused
Märkused
-
 
 
 
 
_