[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Haldus-ja asustusjaotuse metaandmed

 
Identifitseerimine
Allika pealkiri
Eesti haldus- ja asustusjaotus
Allika referaat
Eesti haldus- ja asustusjaotuse andmed pärinevad Maaregistrist. Andmekogu sisaldab maakondade, omavalitsuste, asustusüksuste ruumikujusid ja nendega seotud nimesid, tüüpe ning koode (EHAK - Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator). Maismaa osas on piirjooneks rannajoon (Eesti topograafilisest andmekogust), riigipiir (Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiri taastamise leping ja Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline ajutine kontrolljoon).
Allika liik
Ruumiandmekogum
Allika asukoha määraja(d)
Allika kordumatu identifikaator
 • maaamet:haldus_asustus
Allika keel
 • est
Andmete esituslaad
 • vektor
Faili- või andmebaasiformaat
 • MicroStation DGN
 • MapInfo TAB
 • ESRI SHP
 • Autocad DXF
 • OGC GML
Koordinaatsüsteem
 • L-EST97 (EPSG:3301)
Tärkandmete iseloomustus
EHAK kood, nimi, tüüp, hierarhiliselt kõrgema(te) haldusüksus(t)e EHAK kood ja nimi
Ruumiandmete ja -teenuste liigitus
Teema kategooriad
 • piirid
Võtmesõna
Võtmesõna(d)
 • Haldusüksused (INSPIRE ruumiandmevaldkond)
 • halduspiir (GEMET - avaldamine - 2008-06-13)
 • riigipiir (GEMET - avaldamine - 2008-06-13)
 • vallapiir
 • maakonnapiir
 • maakond (GEMET - avaldamine - 2008-06-13)
 • vald (GEMET - avaldamine - 2008-06-13)
 • linn (GEMET - avaldamine - 2008-06-13)
 • küla (GEMET - avaldamine - 2008-06-13)
 • vallasisene linn
 • alev
 • alevik
 • EHAK
 • omavalitsus
Geograafiline asukoht
Geograafiline piirdekate
W: 21.64; S: 56.05; E:28.58; N: 61.13
Ulatus
Kogu Eesti.
Ajaline viide
Ajaline ulatus
1996 kuni tänapäev
Avaldamise kuupäev
Viimase läbivaatamise kuupäev
01. märts 2014
Loomise kuupäev
Kvaliteet ja õigsus
Päritolu
Halduspiirid digitaliseeriti 1996. a rahvaloenduseks koostatud kaartidelt (1:50 000) ja olid esimesena kasutusel Eesti Baaskaardil (1:50 000), hiljem kohandati neid katastrikaardi (1:10 000) järgi katastripidamise tarbeks. Asustusüksuse lahkmejooni täpsustati 2005. aastal vastavalt Vabariigi Valitsuse 25.11.2004. a määrusele nr 335 (§16 lg1). Alates 26.04.2006 kehtestatakse asustusüksuse piiride muudatused regionaalministri määrusega vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele (§6 lg5'1).  
Ruumiline lahutusvõime
1:10 000
Andmete uuendamise intervall
Iga aasta 1. jaanuariks ja 1. juuniks
Vastavus
Spetsifikatsioon
-
Vastavusaste
määramata
Kasutamise ja juurdepääsu piirang
Kasutustingimused
Vabalt allalaetavad Maa-ameti veebilehelt. Andmete kasutamisel tuleb viidata andmeallikana Maa-amet ja andmete seisu kuupäev.
Avaliku juurdepääsu piirangud
Piirangud puuduvad.
Vastutavad organisatsioonid
Vastutaja roll(id)
 • haldaja - Maa-amet (viive.paklar@maaamet.ee)
 • levitaja - Maa-amet (viive.paklar@maaamet.ee)
Metaandmed
Metaandmete kontaktid
 • Maa-amet - inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev
04. aprill 2014
Metaandmete keel
est
Märkused
Märkused
Maakonnad, omavalitsused ja asustusüksused asuvad eraldi failides.
 
 
 
 
_