[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Andmete allalaadimine

Sellelt lehelt on võimalik alla laadida Maa-ameti geoloogilistes andmebaasides sisalduvaid andmeid. Andmete kasutamisel tuleb viidata Maa-ametile ning andmebaasi väljavõtte ajale (nt: Geoloogiline baaskaart. Maa-amet, 2019 või Puursüdamike andmebaas. Maa-amet, 2019).

Geoloogiline baaskaart

Väljavõtet uute kaardilehtede andmetega uuendatakse vähemalt 1 kord aastas.

Vaata teemakaartide kirjeldusikaardistamise juhendit ja kaardilehtede seletuskirju ja kaardistustööde seisu.

Andmetele on lisatud pdf kujul läbilõigete joonised ning ArcGIS stiilifail juhendile vastava kujunduse lisamiseks (seos läbi nähtuse koodi).

Geoloogilise baaskaardi andmed teemade kaupa:

  • GB_AP_APR_Shp.7z (  4.69 MB, 27.06.2018 ) - aluspõhja ja aluspõhja reljeefi teemakaardid ESRI Shape formaadis
  • GB_AP_Labiloiked_pdf.7z (  4.44 MB, 27.06.2018 ) - aluspõhja läbilõiked pdf formaadis
  • GB_Q_QP_GM_Shp.7z (  23.68 MB, 27.06.2018 ) - pinnakatte, pinnakatte paksuse ja geomorfoloogia teemakaardid ESRI Shape formaadis
  • GB_Q_Labiloiked_pdf.7z (  6.16 MB, 27.06.2018 ) - pinnakatte läbilõiked pdf formaadis
  • GB_HG_PVK_Shp.7z (  4.44 MB, 27.06.2018 ) - hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse teemakaardid ESRI Shape formaadis
  • GB_HG_Labiloiked_pdf.7z (  3.16 MB, 27.06.2018 ) - hüdrogeoloogilised läbilõiked pdf formaadis
  • GB_FaktilineMaterjal_Shp.7z (  8.94 MB, 27.06.2018 ) - FM faktiline materjal ESRI Shape formaadis
  • GB_MV_Shp.7z (  798.36 KB, 27.06.2018 ) - maavarade teemakaart ESRI Shape formaadis
  • GB_GRB_MG_Shp.7z (  33.7 MB, 27.06.2018 ) - gravimeetriliste ja aeromagnetiliste anomaaliate teemakaardid ESRI Shape formaadis

PDF kaardid ja seletuskirjad (kaardid saadaval ainult viimastel aastatel kaardistatud lehtede kohta, kõik seletuskirjad saadaval siin), fail avaneb aastaarvul klõpsates

Kaardileht AP APR Q QP GM HG PVK MG GRB Seletuskiri
5332 Pärnu 2017 (osal.)
5334 Pärnu-Jaagupi 2017 (osal.)
5422 Võru 2015 2015 2011 2013 2013 2016 2014 2010 2016
5441 Tartu 2005 2005 2006 2005 2007 2007 2007 2004 2004 2007
6244 Pakri 2012 2012 2013 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013
6312 Järvakandi 2017 2017 2017 2017 2017
6314 Rapla 2016 2016 2016 2016 2017 (osal.)
6324 Paide 2016 2016 2017 2016 2017 2017 2017 2016 2016 2017
6331 Keila 2013  2013 2014  2014 2014  2014  2014  2013  2013 2014
6332 Kohila 2011 2011 2012 2011 2012 2012 2012 2010 2010 2012
6333 Paldiski 2008 2008 2008 2008 2009 2008 2010 2008 2008 2010
6334 Tallinn 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003
6413 Järva-Jaani 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2015 2015 2017
6431 Tapa 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2007 2007 2011
6432 Väike-Maarja 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015
6533 Sillamäe 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2008 2008 2009
6534 Narva 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2008 2008 2009

Kõik geoloogilise baaskaardi kihid on avaldatud ka Geoloogia X-GIS rakenduses ning Geoloogia WMS teenuses.

Geoloogilised kaardid mõõtkavas 1:400 000

Kogu Eestit katvad digitaalsed kaardid koostas tänaseks likvideeritud OÜ Eesti Geoloogiakeskus aastatel 1997-2006. Maa-amet tegi hiljem andmetes topoloogilisi parandusi.

Kaardid ja seletuskirjad (faili saab vaadata/salvestada peale kaardi nimel, aastaarvul või faili laiendil klõpsamist)

Kaart Seletuskiri ESRI shp ESRI mpk MapInfo tab
Pinnakate 1999 SHP MPK TAB
Aluspõhi 1997 SHP MPK TAB
Aluskord 2002 SHP MPK TAB
Hüdrogeoloogia 1998 SHP MPK TAB
Põhjavee_kaitstus 2001 SHP MPK TAB
Graptoliitargilliit 2008

Puursüdamike andmebaas

Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi päringutega. Allalaetavat väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.

puuraugud.zip (  3.09 MB, 4.09.2019 ) - Puursüdamike andmebaasi andmed csv formaadis

Puursüdamike andmebaas. Veebiliidese kasutusjuhend (  379.03 KB, 17.08.2017 ) - Puursüdamike andmebaasi ülevaade ja suunised veebiotsingute tegemiseks

Ehitusgeoloogia andmekogu

Ehitusgeoloogia andmekogu info on kättesaadav Ehitusgeoloogia kaardirakenduses. Rakenduse kaudu on võimalik uuringualasid ka vektorkujul alla laadida, kuid korraga allalaetavate objektide arv on seal piiratud. Siit lehelt saab alla laadida kõik uuringualad ühe failipakina.

Ehitusgeoloogia_uuringualad_shp.zip (  7.52 MB, 23.08.2019 ) - Ehitusgeoloogia andmekogu andmed ESRI shp formaadis

Ehitusgeoloogia_uuringualad_tab.zip (  5.69 MB, 18.08.2019 ) - Ehitusgeoloogia andmekogu andmed MapInfo TAB formaadis
 

Põlevkivi altkaevandatud alad

Andmestiku aluseks on Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituudi poolt aastatel 2014-2015 koostatud töö "Põlevkivi altkaevandatud alade planšettide digitaliseerimine ja stabiilsushinnangu andmine" (aruande pdf sisaldub failipakis). 
Töö sisuks oli vanade põlevkivi altkaevandatud alade planšettide digitaliseerimine ja sidumine riikliku LEST97 koordinaatsüsteemiga. Kaevandatud aladele anti stabiilsuse hinnang (püsiv maa, langetatud maa, stabiilne maa, kvaasistabiilne maa). 
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Maa-amet korrastas andmestiku 2016. a-l topoloogiliselt eesmärgiga teha see kõigile kättesaadavaks. Andmestik on vaadeldav ka Maardlate kaardirakenduses.

Altkaevandatud (SHP) (  2.04 MB, 3.09.2019 ) - Altkaevandatud alad ESRI shp formaadis

Altkaevandatud (TAB) (  1.63 MB, 3.09.2019 ) - Altkaevandatud alad MapInfo TAB formaadis

Kontakt: Ivo Sibul

 
 
 
 
_