[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Digitaalse Eesti Baaskaardi tellimine


  Riigiasutused, omavalitsused ning teadus- ja õppeasutused saavad Eesti Baaskaardi 1:50 000 tasuta.
  Taotlemiseks palume saata Maa-ametisse Riina Retu nimele vabas vormis taotlus, millel on ära märgitud:
  a. Täpne ala (lehtede loetelu või territooriumi kirjeldus), mille kohta kaardiandmeid soovitakse ning andmeformaat (Arc/Info, MapInfo või MicroStation) - lepingu punkti 1.2.1 täitmiseks
  b. Baaskaardiga tehtava töö lühikirjeldus (lepingu punkti 1.2.7 täitmiseks)
  c. Taotleja rekvisiidid
  Seejärel saadab Maa-amet taotlejale lepingu kavandi ülevaatamiseks ja allkirjastamiseks. 

   Eesti baaskaardi 1:50 000 litsentsilepingute kavandid:

 
 
 
 
_