[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Baaskaardi metaandmed

 
Identifitseerimine
Allika pealkiri
Eesti Baaskaart
Allika referaat
Baaskaart sisaldab Eesti territooriumi kohta nn "baasinfot", mida on võimalik kasutada geoinfosüsteemide ning mitmesuguste teemakaartide aluseks. Analoogilise eesmärgi, sisu ning ülesehitusega digitaalsed baaskaardid on loodud ka Lätis ning Leedus.
Allika liik
Ruumiandmekogum
Allika asukoha määraja(d)
Allika kordumatu identifikaator
 • maaamet:baaskaart
Allika keel
 • est
Andmete esituslaad
 • vektor
Faili- või andmebaasiformaat
 • MicroStation DGN
 • MapInfo TAB
 • ArcInfo Coverage
 • MS Access MDB
Koordinaatsüsteem
Tärkandmete iseloomustus
nähtuse kood
Ruumiandmete ja -teenuste liigitus
Teema kategooriad
 • kujutised/aluskaardid/maakate
Võtmesõna
Võtmesõna(d)
 • Maakasutus (INSPIRE ruumiandmevaldkond)
 • baaskaart
Geograafiline asukoht
Geograafiline piirdekate
W: 21.64; S: 56.05; E: 28.58; N: 61.13
Ulatus
Kokku 112 lehte (10 * 10 km), Eesti territoorium kaetud terves ulatuses
Ajaline viide
Ajaline ulatus
1996
Avaldamise kuupäev
31. oktoober 1997
Viimase läbivaatamise kuupäev
31. oktoober 1997
Loomise kuupäev
31. detsember 1996
Kvaliteet ja õigsus
Päritolu
Eesti Baaskaart ja selle digitaalne andmebaas valmis koostöös Rootsi kosmosekorporatsiooniga SATELLIITBILD ja kartograafiaettevõttega LM KARTOR, kes varustasid Eesti poolseid partnereid kosmosepiltidega, mille põhjal baaskaardi kihid loodi. Riikidevaheline projekt sai alguse 1993. aastal ning digitaalse andmebaasi loomine lõppes aastal 1996, baaskaardi trükiversiooni viimased lehed ilmusid 1998. aastal.  
Ruumiline lahutusvõime
1:50 000
Andmete uuendamise intervall
loomise hetkest alates ei ole uuendatud
Vastavus
Spetsifikatsioon
Vastavusaste
vastavuses
Kasutamise ja juurdepääsu piirang
Kasutustingimused
Litsentsileping. Eraõiguslikele juriidilistele isikutele tasu eest. http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=84&lang=1
Avaliku juurdepääsu piirangud
Piirangud puuduvad. Avalike ruumiandmeteenuste vahendusel vabalt vaadatav/kasutatav.
Vastutavad organisatsioonid
Vastutaja roll(id)
 • omanik - Maa-amet (maaamet@maaamet.ee)
 • levitaja - Tanel Hurt (tanel.hurt@maaamet.ee)
Metaandmed
Metaandmete kontaktid
 • Tanel Hurt - Tanel.Hurt@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev
24. november 2010
Metaandmete keel
est
Märkused
Märkused
Levitatav lehepõhisena - Eesti Baaskaardi kartogrammi järgi, mis jaotab Eestimaa 10 *10 km ruudustikuks, paberkujul trükitud 103 lehte.

 
 
 
 
_